Archiwum kategorii: Nauczanie Kościoła

Odpusty jubileuszowe, warto – kiedy i jak?

 KURIA DIECEZJALNA SIEDLECKA

W związku z udzieleniem przez Penitencjarię Apostolską odpustu jubileuszowego dla naszej diecezji, o czym było wspomniane w Liście Biskupa Siedleckiego na Wielki Post 2018 r (poniżej)., Kuria Diecezjalna Siedlecka prosi także Czcigodnych Księży o przypomnienie wiernym – przy różnych okolicznościach - o możliwości uzyskania odpustów, które zostały szczegółowo określone w dokumentach duszpasterskich Kościoła

  Drodzy Bracia i Siostry! Rok Jubileuszowy, który przeżywa nasza wspólnota … Continue Reading ››

Biskup Kazimierz na Wielki Post

List pasterski Biskupa Siedleckiego

 KAZIMIERZA GURDY

 na Wielki Post 2017

 

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Siostry i Bracia!

Przeżywamy rok przygotowania do Jubileuszu 200 lat istnienia naszej diecezji.

Samo słowo przygotowanie wskazuje na potrzebę podjęcia konkretnych działań, koniecznych do owocnego przeżycia tego czasu. W to przygotowanie wpisuje się rozpoczęty Środą Popielcową, czas Wielkiego Postu, jako przygotowanie … Continue Reading ››

Biskup siedlecki na Adwent

List pasterski Biskupa siedleckiego

KAZIMIERZA GURDY

na Adwent (2016)

  Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Siostry i Bracia!

W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata dobiegł końca kolejny rok liturgiczny i duszpasterski. Był on bardzo bogaty w wydarzenia religijne. Przeżywaliśmy go jako czas  Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, Jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży, które miały miejsce w Krakowie pod … Continue Reading ››

Ustawa o zakazie pracy w niedzielę – porządkująca rzeczywistość

USTAWA z dnia … 2016 roku
o ograniczeniu handlu w niedziele
 Rozdział I Przepisy ogólne

Art. 1

1.Ustawa określa:

1) zasady zakazu handlu w placówkach handlowych w niedziele oraz w wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę

2) zasady zakazu wykonywania innych czynności sprzedażowych w podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu na terenie Polski i handlu poza jej granicami

3) odstępstwa od … Continue Reading ››