Akt zawierzenia świata Miłosierdziu Bożemu

 

Na zakończenie homilii w Krakowie-Łagiewnikach w dniu 17 sierpnia 2002 roku, Papież Jan Pawel II powierzył świat Bożemu Miłosierdziu w następujących słowach wypowiedzianych w języku polskim:

Boże, Ojcze miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.

 Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz naszą słabość,
przezwycież wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkancom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie, trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali zródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twego Syna,
miej miłosierdzie dla nas i całego świata!