Przyjęcie sakramentu chrztu świętego pociąga za sobą konsekwencje. Człowiek ochrzczony powinien żyć inaczej niż nie ochrzczony, bowiem dla niego miarą życia stał się Chrystus. Chrzest nie może być tylko wydarzeniem z przeszłości. Sakrament ten stawia przed człowiekiem zadania nieustannego upodabniania się do Chrystusa.

Dla chrześcijanina oznacza to przyjęcie tego, co Jezus nakazuje: uznanie potrzeb bliźnich za swoje, stawanie po stronie cierpiących i słabych, szukanie woli Bożej w każdym zdarzeniu i jednoczenie się przez miłość z Bogiem.

O sakrament chrztu może poprosić człowiek dorosły, ukształtowany w wierze, ale mogą zrobić to także chrześcijańscy rodzice dla swojego dziecka. Osobami, które mają być pomocne w wychowaniu w wierze są tzw. rodzice chrzestni. 


Informacje szczegółowe związane z chrztem:

 1. Chrzest dziecka powinien się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka.
 2. Chrzest z innej parafii może się odbyć na podstawie pisemnej zgody własnego proboszcza.
 3. Do godnego ochrzczenia dziecka wymaga się, „aby istniała uzasadniona nadzieja, że dziecko będzie wychowane po katolicku; jeśli jej zupełnie nie ma, chrzest należy odłożyć zgodnie z postanowieniami prawa partykularnego, powiadamiając rodziców o przyczynie
  (Kodeks Prawa Kanonicznego, Kan.868 § 2).
 4. Chrzest zgłasza matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka. 
  Zgłoszenie dziecka do Chrztu Świętego odbywa się w Kancelarii parafialnej, wstępnie można to uczynić telefonicznie potwierdzając termin. Na tydzień przed chrztem należy zgłosić się celem spisania aktu chrztu z potrzebnymi dokumentami (

Chrzty  udzielane są w drugą i w czwartą niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 12.00

W razie konieczności inne terminy są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu w Kancelarii parafialnej.

TERMINY  w roku 2023 (godzina 12.00):

 • 24 września
 • 8 i 29 października
 • 12 i 26 listopada
 • 26 grudnia (w Adwencie nie chrzcimy)
 • Nie udzielamy chrztów w Wielkim Poście (Możliwość chrztu w Wigilię Paschalną, godz. 20.00)
  ani w Adwencie (pierwszy możliwy termin to 26.XII)

Katechezy chrzcielne

Odbyć je muszą wszyscy, zarówno rodzice jak i rodzice chrzestni. (Odbywa się je tylko raz i następnie przedstawia  stosowne zaświadczenie o ich odbyciu.) Kandydaci na rodziców chrzestnych, niech wcześniej zadbają o ich wysłuchanie, gdyż nawet miesiąc do chrztu, może być za krótki aby można było w nich uczestniczyć.

Katechezy chrzcielne 2023 :

(salki nad kaplicą, godziny w ogłoszeniach)

 • 7  i 8 października (w sobotę spotkanie o godz. 19)

Na katechezy mogą przybyć, bez zapisu,  młodzi małżonkowie (perspektywicznie), młodzi rodzice, i wszyscy którzy przyjęli sakrament bierzmowania a mogą być poproszeni do roli ojca lub matki chrzestnej. Kontakt: ks. Paweł tel. 514713927


W kancelarii należy przedstawić następujące dokumenty:

 • ksero Aktu Urodzenia dziecka z USC;
 • świadectwo ślubu kościelnego rodziców dziecka – do okazania;
 • jeśli chrzestni mieszkają na terenie innej parafii – zaświadczenie od ich własnego proboszcza, że mogą pełnić obowiązek chrzestnych;
 • jeśli chrzestni mieszkają na terenie naszej parafii – zaświadczenie o odbytych Katechezach.
 • ankietę (do skopiowania na dole tej strony)

Wymagania, aby ktoś mógł pełnić obowiązek chrzestnego:

 • ukończone 16 lat (ks. Proboszcz może dla ważnej przyczyny z tego wymagania zwolnić);
 • katolik, bierzmowany, który prowadzi życie zgodnie z zasadami wiary katolickiej;
 • odbyć katechezy dla rodziców i chrzestnych (dotyczy naszej diecezji).

Chrzest osoby dojrzałej

Odbywa się po odpowiednim pouczeniu o prawdach wiary i obowiązkach chrześcijańskich oraz po przejściu praktyki życia chrześcijańskiego w katechumenacie.


Ankieta jaką należy wypełnić i przynieść do kancelarii.

Można pobrać tutaj 

Kliknij   –>   Ankieta do chrztu