Grupą opiekuje się: ks. Mateusz Czubak

Grupa spotyka się w co drugi poniedziałek, o godzinie 18:45.


Terminy podajemy w dziale ogłoszenia parafialne na stronie głównej.

Zapraszamy na nie wszytkich czytających Słowo Boże w kaplicy oraz wszystkich chętnych.