Parking parafialny przy ulicy Rakowieckiej 30 jest terenem prywatnym pod zarządem Parafii Rzymskokatolickiej św. Jana Pawła II w Siedlcach.

Parking jest terenem monitorowanym przez firmy ochroniarskie, ale właściciel nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe na parkingu, nie wynikające z jego działań.

Parking dla wiernych udających się na modlitwę w kaplicy lub załatwiających sprawy parafialne i duchowe jest dostępny na czas tych czynności.

Parafia umożliwia ograniczone i grzecznościowe parkowanie mieszkańcom okolicznych bloków pod następującymi warunkami:

a) zachowania czystości na parkingu oraz ciszy nocnej (godz. 22.00-6.00).

b) nie parkowanie samochodu w sobotnie popołudnie i w niedzielę oraz święta obowiązujące.

c) Na parkowanie dłuższe niż 12 godzin powinno się każdorazowo uzyskać zgodę Proboszcza parafii.

Niedostosowanie się do powyższych rozporządzeń grozi odholowaniem samochodu bez ostrzeżenia.

W najbliższym czasie zostanie wprowadzony system zamykający parking i nowe ustalenia.

Zawsze zapraszamy do odwiedzenia naszej kaplicy i jej Gospodarza – Jezusa Chrystusa.