⇒Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2022

Comiesięczne spotkania formacyjne odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca po Sumie o godz. 12.00. Obecność obowiązkowa (dyspensuje tylko choroba).

Zelatorką parafialną jest p. Anna Wasiluk.

Męskie:

św. Józefa, zel. p. Lucjan Okniński

św. Jana Chrzciciela, zel. p. Jan Gajewski

św. Maksymiliana Marii Kolbego Koło Ojców za dzieci – zel. Sylwester Jaśkiewicz 

Żeńskie:

MB Ostrobramskiej, zel. p. Barbara Ługowska

MB Różańcowej, zel. p. Regina Kamecka

MB Kodeńskiej, zel. p. Helena Król

MB Częstochowskiej, zel. p. Marianna Pytel

MB Fatimskiej, zel. p. Anna Wasiluk

Św. Jana Pawła II, zel. p. Lidia Zabijak

Matek za dzieci – zel. p. Monika Szkop

Niektóre Koła (zarówno męskie jak i żeńskie), mają niedomiar członków, zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w modlitwie różańcowej, która jest wielką bronią w walce ze złem i samym sobą oraz upraszaniem pomocy dla ludzi.

Kierujemy apel do młodych rodzin i zachętę aby rozważały choć dziesiątkę Różańca Świętego codziennie, wypowiadając konkretne intencje, które byłyby wyrazem potrzeb, wdzięczności oraz szerokiego spojrzenia na świat i Kościół.

Nasz Patron powiedział: 

„Powtarzając dobrze znane i drogie sercu modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu człowiek skupia się na rozważaniu tajemnic zbawienia i przedstawia Bogu za wstawiennictwem Maryi, potrzeby własne i całej ludzkości, prosząc Chrystusa o siły, by mógł bardziej konsekwentnie i wielkodusznie żyć Ewangelią. Kiedyś powszechny był zwyczaj codziennego odmawiania Różańca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce przyniosłaby ta praktyka także dzisiaj! Maryjny Różaniec oddala niebezpieczeństwa rozpadu rodziny, jest niezawodną więzią jedności i pokoju”. (Castel Gandolfo 1 X 1995)

 także: 

„Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w swej istocie i głębi (…). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (…) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (…). W tajemnicach radosnych widzimy (…) radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie (i razem z Jego Matką) wszystkie cierpienia człowieka. W tajemnicach chwalebnych odżywają nadzieje życia wiecznego. W Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje”.  Jan Paweł II, Rzym 7 XI 1983

Intencje podstawowe Różańca Ojców i Matek za dzieci:

  1. Prosimy o to, żeby Bóg w imię ofiary Jezusa Chrystusa usunął skutki naszych grzechów i zaniedbań rodzicielskich, aby nie wpływały one negatywnie na nasze dzieci.
  2. Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.
  3. Prosimy o dobre środowisko wzrastania dla naszych dzieci i uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki ich dotykają.
  4. Prosimy o rozszerzenie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencji dzieci, aby jak najwięcej dzieci otrzymywała od swoich rodziców modlitwę i błogosławieństwo!
  5. Modlimy się w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz za Kościół Święty. (Dokładne wyjaśnienie)

Sposób odmawiania Różańca Świętego: