Comiesięczne spotkania formacyjne odbywają się w pierwszą niedzielę miesiąca po Sumie o godz. 12.00

Zelatorką parafialną jest p. Anna Wasiluk.

Męskie:

św. Józefa, zel. p. Lucjan Okniński

św. Jana Chrzciciela, zel. p. Jan Gajewski

Ojców za dzieci – zel. Darek Dudziuk

Żeńskie:

MB Ostrobramskiej, zel. p. Barbara Ługowska

MB Różańcowej, zel. p. Regina Kamecka

MB Kodeńskiej, zel. p. Helena Król

MB Częstochowskiej, zel. p. Marianna Pytel

MB Fatimskiej, zel. p. Anna Wasiluk

Św. Jana Pawła II, zel. p. Lidia Zabijak

Matek za dzieci – zel. p. Monika Szkop

Niektóre Koła (zarówno męskie jak i żeńskie), mają niedomiar członków, zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w modlitwie różańcowej, która jest wielką bronią w walce ze złem i samym sobą oraz upraszaniem pomocy dla ludzi.

Kierujemy apel do młodych rodzin i zachętę aby rozważały choć dziesiątkę Różańca Świętego codziennie, wypowiadając konkretne intencje, które byłyby wyrazem potrzeb, wdzięczności oraz szerokiego spojrzenia na świat i Kościół.

Nasz Patron powiedział: 

„Powtarzając dobrze znane i drogie sercu modlitwy: Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu człowiek skupia się na rozważaniu tajemnic zbawienia i przedstawia Bogu za wstawiennictwem Maryi, potrzeby własne i całej ludzkości, prosząc Chrystusa o siły, by mógł bardziej konsekwentnie i wielkodusznie żyć Ewangelią. Kiedyś powszechny był zwyczaj codziennego odmawiania Różańca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce przyniosłaby ta praktyka także dzisiaj! Maryjny Różaniec oddala niebezpieczeństwa rozpadu rodziny, jest niezawodną więzią jedności i pokoju”. (Castel Gandolfo 1 X 1995)

 także: 

„Różaniec jest to modlitwa, którą bardzo ukochałem (…). Przedziwna w swej istocie i głębi (…). Oto bowiem na kanwie słów Pozdrowienia Anielskiego przesuwają się przed oczyma naszej duszy główne momenty z życia Jezusa Chrystusa (…) jakbyśmy obcowali z Panem Jezusem przez serce Jego Matki. Równocześnie zaś w te same dziesiątki różańca, serce nasze może wprowadzić wszystkie sprawy, które składają się na życie człowieka, rodziny, narodu, Kościoła, ludzkości (…). W tajemnicach radosnych widzimy (…) radość rodziny, macierzyństwa, przyjaźni, wzajemnej pomocy. W tajemnicach bolesnych rozważamy w Chrystusie (i razem z Jego Matką) wszystkie cierpienia człowieka. W tajemnicach chwalebnych odżywają nadzieje życia wiecznego. W Chrystusie zmartwychwstałym cały świat zmartwychwstaje”.  Jan Paweł II, Rzym 7 XI 1983

Sposób odmawiania Różańca Świętego: