Intencje podstawowe Różańca Ojców i Matek za dzieci:

  1. Prosimy o to, żeby Bóg w imię ofiary Jezusa Chrystusa usunął skutki naszych grzechów i zaniedbań rodzicielskich, aby nie wpływały one negatywnie na nasze dzieci.
  2. Prosimy o błogosławieństwo dla naszych dzieci, aby w pełni zaczerpnęły ze skarbca Bożej Miłości.
  3. Prosimy o dobre środowisko wzrastania dla naszych dzieci i uzdrowienie przyczyn grzechów, których skutki ich dotykają.
  4. Prosimy o rozszerzenie się tego dzieła modlitwy rodziców w intencji dzieci, aby jak najwięcej dzieci otrzymywała od swoich rodziców modlitwę i błogosławieństwo!
  5. Modlimy się w intencji Ojca Świętego i Jego intencjach oraz za Kościół Święty

Wyjaśnienie:

+JMJ

Różaniec Rodziców jako forma modlitwy zrodził się właśnie przede wszystkim w nawiązaniu do pierwszej intencji. Można to odsłuchać w pierwszej audycji z Radia Maryja  w szczegółach. – dostępny link ze strony głównej RR

Jesteśmy  z żoną we wspólnocie  Maranatha z Gdańska. I na rekolekcjach w 2001 roku gdy ksiądz omawiał m. innymi relacje duchowe  rodzice dzieci, dotarła do nas prawda że nie zawsze nasza intencja lub jej wykonanie w odniesieniu do dzieci były dobra. Jesteśmy jako rodzice tylko słabymi ludźmi  i niestety grzeszymy. A każdy grzech ma złe skutki. Obawiając się o skutki zła w odniesieniu do swoich dzieci postanowiliśmy się modlić – i jako forma modlitwy został wybrany Różaniec wzorowany na Żywym Różańcu – ponieważ chcieliśmy się modlić wspólnie za nasze dzieci. . Później został sformułowany i zatwierdzony przez naszego Biskupa Akt Zawierzenia – w którym ta intencja też jest wpisana. NIGDY  nie twierdziliśmy niczego innego.. Kolejne intencje przychodziły w miarę rozwoju tej modlitwy. Trzecia instancja, czyli o dobre środowisku wzrastania  – jest po prostu oczywista – nawet jak ja się napracuję nie wiadomo jak jako rodzic to i tak moje dziecko może trafić w złe miejsca i czas, ulec podszeptom lub manipulacji np ze strony sekty. Dlatego modlimy się aby dzieci miały dobre środowisko życia i wzrastania.  A szczególnie modlimy się o dobre środowisku wzrastania w  naszych rodzinach  .  

Te intencje i ta modlitwa w takiej właśnie formie zrodziła tysiące świadectw i  to pokazuje jak są poszczególne intencje potrzebne.   Jednocześnie  – co ważne – modlimy się w wolności i w wolności wstępujemy do tej wspólnoty modlitwy – akceptując jej formułę. Jest bardzo wielu pobożnych rodziców którzy z różnych przyczyn na przystąpienie do RR się nie zdecydowali i modlą się za swoje dzieci samodzielnie lub w innej formie zorganizowanej. . To też jest dobre i każdy ma swoją drogę. Jednak jeśli ktoś nie akceptuje w pełni formuły RR i nie zgadza się z naszymi intencjami – to taka osoba nie powinna uczestniczyć w Róży rodziców.  To po prostu kwestia jej uczciwości – wszyscy modlą się w tych samych intencjach  ogólnych- a ktoś sobie wybiera co mu pasuje a co nie – to byłoby nieuczciwe.

Zatem każdy kto chce przystąpić do RR ma możliwość je znaleźć i podejmować decyzję bardzo świadomie.

 Z Bogiem

 I Rogala

 Koordynator RR

AMDG