Nie myli się ten, który nic nie robi. Jeśli zauważysz błąd lub jakiś brak, daj znać. Dziękujemy. Bóg zapłać.

 

Niedziela, 22.11

700 1) + rodziców z obojga stron

900 1) + Aleksandra, Janinę, Stefana, Teresę, Adama z.r. Mućko, Jana, Bogusława i Zofię

2) + Janusza i rodziców z obu stron

3) + Stanisława Dobosza (greg. 14)

4) + Ryszarda Głuchowskiego (7dz.) – of. Uczestnicy pogrzebu

1030 1) Dz. bł. w 14 ur. Oliwii z prośbą o Boże błog, siły, zdrowie, dary Ducha Świetego i opiekę NMP na dalsze lata życia

2) + Teresę Borkowską – of. Irena Borkowska

3) + Jana (32r.)

1200 1) Za parafian

2) W int. chóru, scholi, chóru młodzieżowego i wszystkich kantorów i ich rodzin z prośba o zdrowie i Boże błog przez przyczynę św. Cecylii

3) + Jana Iwanowskiego (greg. 12)

4)pp + Stanisława Czarnockiego (5r.) – of. Dzieci z rodzinami

1800 1) Dz. bł. w ur. córki Karoliny oraz 6 r. ślubu Martyny i Tomasza z prośbą o wszelkie potrzebne łaski

2)pp + Władysława Wielgórskiego (greg. 22)

 

Poniedziałek, 23.11

700 1) O uwolnienie z wszelkiego zła, zniewoleń i skutków grzechów w rodzinie Jurzyków i Denisów

1800 1) + Marcina Szpyruka – of. Uczestnicy pogrzebu

2) + Franciszka Świderskiego

3) + Bronisława Orszak (7dz.) – of. Uczestnicy pogrzebu

4) + Stanisława Dobosza (greg. 15)

5) + Jana Iwanowskiego (greg. 14)

6)pp + Władysława Wielgórskiego (greg. 23)

Wtorek, 24.11 Wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy

700 1) + Henryka Radomyskiego (2r.) Eugeniusza, Annę i braci: Krzysztofa i Mieczysława

1800 1) Dz. bł. w 1 ur. Antoniego z prośbą o Boże błog, opiekę NMP, siły, zdrowie i opiekę Anioła Stróża – of. Dziadkowie

2) + Władysława Wielgórskiego – of. Agata Krasuska z rodziną

3) + Stanisława Dobosza (greg. 16)

4) + Jana Iwanowskiego (greg. 15)

5)pp + Władysława Wielgórskiego (greg. 24)

Środa, 25.11

700 1) + Jana Iwanowskiego (greg. 16)

1800 1)  O zdrowie i pomyślną operację dla Alicji

2) + Janinę (8r.) Kazimierza (10r.) Skomoruchów

3) + Bolesławę (6r.) Stanisława Potockich i ich rodziców

4) + Stefana Bednarczyka (r.)

5) + Stanisława Dobosza (greg. 17)

6)pp + Władysława Wielgórskiego (greg. 25)

Czwartek, 26.11

700 1) O nawrócenie i uwolnienie od wpływu zła i odrzucenia w dzieciństwie dla Marcin

1800 1) W int. uczestników nab. do św. Jana Pawła II

2) Dz. bł. za otrzymane łaski przez przyczynę św. Jana Pawła II

3) + Władysława Wielgórskiego – of. Uczestnicy pogrzebu

4) + Stanisława Dobosza (greg. 18)

5) + Jana Iwanowskiego (greg. 17)

6)pp + Władysława Wielgórskiego (greg. 26)

Piątek, 27.11

700 1) + Mariannę Konopka (24r.)

1800 1) Dz. bł. w 11 ur. Wiktorii z prośbą o Boże błog, siły, zdrowie, mądrość i dary Ducha Świętego oraz opiekę NMP

2) + Barbarę Pieńkowską (30dz.)  of. Uczestnicy pogrzebu

3) + Mariana Bujalskiego – of. Pracownicy firmy APIS

4) + Stanisława Dobosza (greg. 19)

5) + Jana Iwanowskiego (greg. 18)

6)pp + Władysława Wielgórskiego (greg. 27)

Sobota, 28.11

700 1) + Jana Iwanowskiego (greg. 19)

1800 1) + Pelagię, Władysława, Mariannę, Józefa, Ryszarda, Czesława i zm. dziadków z obu stron

2) + Stanisława Kowalczuka (31r.) i zm. polecanych w wypominkach

3) + Stanisława Dobosza (greg. 20)

4)pp + Władysława Wielgórskiego (greg. 28)

Niedziela, 29.11  Pierwsza Niedziela Adwentu

700 1) + Stanisława Dobosza (greg. 21)

900 1) + Teresę Radzikowską (2r.)

2) + Kazimierę (11r.) Kazimierza z.r. Szoplików, Janusza (im) Gołębskiego i zm. z rodziny

3) + Zygmunta Kulikowskiego (8r.)

1030 1) + Teresę Borychowską – of. p. Regina

2) + Jana Iwanowskiego (greg. 20)

3) + Mariana Mańkowskiego – of. Uczestnicy pogrzebu

1200 1) Za parafian

2) Dz. bł. w 40 ur. Macieja o zdrowie, Boże błog, siły i wszelkie potrzebne łaski przez wstawiennictwo św. Patrona

3) + ks. Janusza Stefaniuka

1800 1) Za zmarłych polecanych w wypominkach

2)pp + Władysława Wielgórskiego (greg. 29)