Nie myli się ten, który nic nie robi. Jeśli zauważysz błąd lub jakiś brak, daj znać. Dziękujemy. Bóg zapłać.

 

Poniedziałek, 17.01 Wspomnienie św. Antoniego, opata

700 1) + męża Józefa Zegardło (38r.) z.r. Kowalczuków, Zegardłów, Giezów

2)pp + Marcina Szpyruka (greg. 17)

1800 1) + Stanisława, Ludwikę Chodowiec i Otolię Jońską

2) + Franciszka Klimiuka (25r.)

3) + Alinę Chędoską (greg. 17)

4) + Jana Kowalczyka (7dz.) – of. Uczestnicy pogrzebu

Wtorek, 18.01

700 1) Dz. bł. W 34 ur. Katarzyny prosząc dla niej o Boże błog, siły, zdrowie i dary Ducha Świętego oraz opiekę Św. Rodziny

2) O zdrowie dla Łukasza przez przyczynę św. Jana Pawła II – of. Wujek Sławek

3) + Alinę Chędoską (greg. 18)

1800 1) + Zofię Jastrzębską – of. Uczestnicy pogrzebu

2) + Tadeusza Jobczyka – of. Uczestnicy pogrzebu

3) + Marcina Szpyruka (greg. 18)

4) + Natalię (15r.) Wacława, Kazimierę, Czesława i dziadków z obu stron

Środa, 19.01 Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa

700 1) + Marcina Szpyruka (greg. 19)

2) + Mariana Piekarskiego (5r.) i zm. rodziców z obu stron

3) + Zenona Świderskiego (7dz.) – of. Uczestnicy pogrzebu

1800 1)  Dz. bł. w 7 ur. Moniki prosząc dla niej o Boże błog, siły, zdrowie oraz opiekę NMP i Anioła Stróża

2) + Alinę Chędoską (greg. 19)

3) + Henryka Urbana (im.) – of. Ewa Urban

4) + Mieczysława Jakubowskiego (10r.) i z.r. Polkowskich

Czwartek, 20.01

700 1) Dz. bł. w int. ks. Mariusza z prośbą o wstawiennictwo św. Jana Pawła II, wzrost w miłości i siłę  – of. I zmiana

2) + Zofię (1r.) Józefa i Władysława Kozłowskich i zm. z rodziny

3) + Marcina Szpyruka (greg. 20)

1800 1) Dz. bł. w int. Małgorzaty z racji 18 ur. z prośbą o Boże błog, siły, zdrowie, dary Ducha Świętego i opiekę NMP

2) + Alinę Chędoską (greg. 20)

3) + Genowefę, Stanisława, Ryszarda, Irenę, Piotra

Piątek, 21.01  Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

700 1) Dz. bł. za istnieje i pracowników firmy Covian oraz w int. ich rodzin o Boże błog, zdrowie oraz za zmarłych pracowników i członków rodzin

2) + Marcina Szpyruka (greg.21)

3) rez.

1800 1) + Krystynę Lechicką (1r.)

2) + Janinę i Tadeusza Kościesza

3) + Henryka i Stanisława z.r. Krupów

4) + Alinę Chędoską (greg. 21)

Sobota, 22.01

700 1) + Sabinę Winiarską (20r.) Tadeusza Winiarskiego (33r.)

2) + Elżbieta Prachnio (30dz.) – of. Uczestnicy pogrzebu

1800 1) + Halinę (11r.)

2) + Marcina Szpyruka (greg. 22)

3) + Piotra Harasima – of. Ilona I Paweł Orłowscy z Kalisza

4) + Alinę Chędoską (greg. 22)

Niedziela, 23.01

700 1) + Leokadię (3r.) Antoniego, Józefa, Helenę Pastorów, Krystynę Skolimowską

900 1) + Agnieszkę, Henryka, Janinę, Stanisławę, Brokowskich, Krystynę i Jana Bajbak

2)+ Henryka Urbana – of. Brat Kazimierz z rodziną

3) + Zofię Jastrzębska – of. Janina Łuka

1030 1) Dz. bł. w 15 ur. Mateusza prosząc dla niego o Boże błog, opiekę NMP, dary Ducha Świętego, wzrost w miłości i wstawiennictwo św. Jana Pawła II

2) + Marka Wiewiórkę i Henryka Wiewiórkę

3) + Stanisława (5r.) Zofię (17r.) Wróblewskich

4) Dz. bł. w ur. Anny prosząc dla niej o Boże błog, siły, zdrowie, opiekę NMP i wstawiennictwo św. Patronki na dalsze lata życia

1200 1) Za parafian

2) + Marcina Szpyruka (greg. 23)

3) + Alinę Chędoską (greg. 23)

1800 1) Dz. bł. w 15 r. ślubu Eweliny i Jacka z prośbą o Boże błog, zdrowie, opiekę NMP dla nich i ch synów: Piotra i Jana

2)pp Dz. bł. w int. Tadeusza Bobryka i syna Tomasza prosząc o Boże błog i wszelkie potrzebne łaski