Intencje Mszy Świętych

Nie myli się ten, który nic nie robi. Jeśli zauważysz błąd lub jakiś brak, daj znać. Dziękujemy. Bóg zapłać.

 

 

Sobota, 11.08

700 1) + Sławomira Milatti (greg. 6)

1800 1) Dz-bł. w intencji sióstr klarysek, klarysek kapucynek oraz klarysek od wieczystej adoracji, o potrzebne łaski i nowe powołania

2) + Jana i Andrzeja Goławskich, Stanisławę i Władysława Hojdukowskich, rodziców i teściół

3)pp  wolna

Niedziela, 12.8 XIX Ndz. zwykła

700 1) W intencji dobrodziejów i ofiarodawców parafii

900 1) + Lucynę, Marcina, Czesława, zm. z rodz. Szpaków i Hulewskich

2) + Waldemara i jego rodziców

3) pp Dz-bł. za otrzymane łaski i sakrament małżeństwa, z prośbą o Boże Błogosławieństwo, wstawiennictwo NMP dla Sylwi i Cezarego w rocznicę ślubu

1030 1) + Wacławę (r. śm.), zm. z rodz. Samociuków, Karpiuków, Skopińskich, Kaliszuków, Giereszów, Radzikowskich, Kociów

2) + Lucynę Foltyn (3 r. śm.), Romana Foltyn (!)

1200 1) Za prafian – w int. chrzczonych dzieci

2) Dz-bł. z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę NMP dla Anny i Macieja z racji 10 r. sakr. małż., oraz dla Moniki i Karola z racji 8 r. sakr. małż. o potrzebne łaski dla jubilatów i ich dzieci

3) Dz-bł. w int. Aleksandry (3 r. ur.) i Tadeusza (1 r. ur.) z prośbą o potrzebne łaski i opiekę NMP

pp wolna

1800 + Sławomira Milatti (greg. 7)

 

Poniedziałek, 13.08 
7.00 1) Za dusze zmarłych w czyśćcu cierpiące
18.00 1) + Sławomira Milatti (greg. 8)
2) + Stefana Łukasiuka – of. Sąsiedzi bliżsi i dalsi
pp Dz-bł. w intencji Michała Borkowskiego (11 ur.) o potrzebne łaski, opiekę Maryi i św. Patrona

Wtorek, 14.08 św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapł i męczennika.
7.00 1) wolna
18.00 1) + Sławomira Milatti (greg. 9)
2) + Zbigniewa Pawlik (16 r. śm.), Jana Wielgórskiego, rodziców z ob. str.
pp  wolna

Środa, 15.08 Uroczystość Wniebowzięcia NMP
7.00 1) + Marię Sobiczewską – of. Koleżanka Elżbieta
9.00 1) + Helenę I Jana Różanin, Kazimierza i Zofię Marczuk, Hannę Paciorek
2) + Jana Rosę (11 r. śm.), zm. rodz. z ob. stron, brata Jerzego
3) pp xMR +Franciszka Pawlika i Genowefę Pawlik
10.30 1) +Helenę Orzechowską, męża Jana, zm. rodz. z ob. str.
2) + Żonę Reginę (16 r. śm.), zm. z r. Szarków, Prużanów, Paciorków
1200 1) Za parafian
2) rez. Kowalczyk Agnieszka
pp MCz + Sławomira Milatti (greg. 10)
18.00 1) Dz-bł. z racji 51 rocznicy sakr. małż. p. Danuty i Tadeusza z prośbą o wszelkie potrzebne dary i Boże Błogosławieństwo oraz drowie.

Czwartek, 16.08

7.00 1) + Stefana Łukasiuka – of. Ucz. pogrzebu
18.00 1) Dz-bł. z racji 18 r. ur. Damiana z prośbą o Dary Ducha Świętego, opiekę Świętego Patrona, Boże Błogosławieństwo i wszelkie potrzebne dary na czas wchodzenia w dorosłość
2) + Sławomira Milatti (greg. 11)
3) śp. Rodziców: Bożenę Śledź (11 r śm) i Józefa Śledź (3 r. śm)
pp  wolna
Piątek, 17.08  św. Jacka, kapłana
7.00 1) wolna
18.00 1) Dz-bł. w int. Ks. Jacka Wojdy o potrzebne dary dla jego posługi kapłańskiej
2) + Pawła (20 r. śm.)
3) pp xBL + Sławomira Milatti (greg. 12)

 Sobota, 18.08
7.00 1) + Sławomira Milatti (greg. 13)
1630 Sakrament małżeństwa Karolina i Bartosz
18.00 1) Dz-bł. w Jana Między z prośbą o zdrowie – of. córka
2) Dz-bł. w intencji córki o dobre zdrowie i potrzebne łaski, Boże Błogosławieństwo i wszelkie potrzebne dary – matka
3)pp wolna

Niedziela, 19.08 XX Ndz. zwykła

7.00 1) + Sławomira Milatti (greg. 14)
9.00 1) + Kazimierza i Zofię Wysokińskich
2) Dz-bł. w int. Anieli Mazur z racji urodzin, z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie, opiekę świętej Patronki – of. Dzieci i wnuki
10.30 1) + tatę Zygmunta Michałowskiego (20 r. śm.)
2) Dz-bł. w 13 r. sakr. małż. Małgorzaty i Sylwestra z prośba o Boże Błogosławieństwo, opiekę NMP, wstawiennictwo św. JPII dla jubilatów i ich dzieci
3) pp x BL Dz-bł. w int. Aleksandra z racji 5 r. ur. z prośba o potrzebne dary, zdrowie, siłę, opiekę NMP i Boże Błogosławieństwo
12.00 1) Za prafian – w int. chrzczonych dzieci
2) Dz-bł. W intencji Bożeny i Tomasza Wielgosz z racji 15 r. sakr. małż. i 10 r. ur. Sebastiana, z prośbą o wszelkie potrzebne dary, opiekę NMP i wstawiennictwo św. JPII dla jubilatów, ich dzieci i całej rodziny
3) pp x MR Dz-bł. w intencji Jasia z racji 1 r. ur. o potrzebne dary, dobre zdrowie, siłę, opiekę świętego Patrona, Boże Błogosławieństwo
4) Dz-bł. w intencji Julii z racji 1 r. ur. o Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Anioła stróża,  potrzebne dary, dobre zdrowie.
18.00 + z rodz. Schabowskich

Żywe Wotum za pontyfikat Papieża Polaka i wizytę w Siedlcach

Menu Title