Intencje Mszy Świętych

Nie myli się ten, który nic nie robi. Jeśli zauważysz błąd lub jakiś brak, daj znać. Dziękujemy. Bóg zapłać.

 

23 czerwca Niedziela, Dwunasta Niedziela zwykła

700 1) + rodziców: Janinę i Ryszarda Zaliwskich

2) + Magdalenę Szmuniewską (greg. 23)

900 1)+ Jerzego Kiepuszewskiego (z racji dnia ojca)

2) + Jana (im.) i zm. rodziców

3) + Henryka, Stanisławę, Janinę, Agnieszkę z.r. Brokowskich

4) + Pawła, Henryka, Janinę, Bronisława, Janusza z.r. Gołębskich, Kazimierza, Kazimierę z.r. Szoplik

1030 1) Dz. bł. w 22r. Ślubu Tadeusza i Ewy prosząc dla nich o Boże błog, zdrowie oraz opiekę NMP na dalsze lata życia

2) Dz. bł. w int. Janiny Wasilczuk z racji imienin i całej rodziny z prośbą o potrzebne łaski i wstawiennictwo św. Jana Pawła II

3) Dz. bł. w 1r. ślubu Izy i Marcina prosząc dla nich o Boże błog i potrzebne łaski –  of. Rodzice

4) + Mariannę i Jana Mańkowskich

1200 1) Za parafian

2) + Jerzego Kowalczyka (z racji dnia ojca)

3) + Barbarę

1800 1) + Czesława Szczygła

 

Poniedziałek, 24.06

700 1) + Magdalenę Szmuniewską (greg. 24)

2) + z.r. Książczak: Zdzisława, Irenę, Stanisławę, Ignacego, z.r. Domańskich: Marlenę, Julię, Jana i Jadwigę Raczyńską

900 1) + Czesława Niedzielaka (31r.)

1800 1) + Feliksa Brzozowskiego (10r.) Franciszka, Marię

2) + Janinę Jaszczuk (im.) Jana Jaszczuka (im.) Romana Jędrzejuka (13r.)

3) + Stanisława Myrchę, Józefa Kulika (z racji Dnia Ojca) Ryszarda i Józefa

4) Dz. bł. za żyjących z KRM św. Jana Chrzciciela i o radość nieba dla zmarłych

5)pp + Janinę i Czesława (im.)

Wtorek, 25.06

700 1) + Danutę Świderską –  of. Uczestnicy pogrzebu

2) + Ewę Jastrzębską –  of. Koledzy i koleżanki z Przedsiębiorstwa Energetycznego PEC Siedlce

1800 1) + Jana, Janinę, Bolesławę, Pelagię z.r. Chrostowskich i Dmowskich

2) + Czesława (15r.) zm. dziadków, rodziców, rodzeństwo, z.r. Marcysiaków i Świderskich

3) + Jana Borkowicza (im.)

4)pp + Magdalenę Szmuniewską (greg. 25)

Środa, 26.06

700 1) + Magdalenę Szmuniewską (greg. 26)

2) + Józefa Jastrzębskiego –  of. Uczestnicy pogrzebu

1800 1)  + Danutę Świderską –  of. Rodzina Sągol z Żelkowa

2) + Janinę Chrzanowską-Sołowiew (2r.) Antoninę Czerwonowską

3) + Stanisława i Marię Karolczak, Mariannę Rudnicką

Czwartek, 27.06

700 1) + Zofię (7r.) Stanisława, Krystynę, Lucję, Weronikę, Bolesława

2) + Władysławę

3) + Magdalenę Szmuniewską (greg. 27)

1800 1) W int. uczestników nabożeństwa

2) Dz. bł. w 10 r. ślubu Moniki i Marcina z prośbą o Bożę błog, potrzebne łaski i wzrost w miłości dla nich i ich dzieci: Aleksandra i Antoniego

3) + Władysława Tkaczyka (im.)

4) + Reginę Mielniczuk

Piątek, 28.06

700 1) + Stanisława Matwiejczuka (28r.) z.r. Matwiejczuków i Dudzińskich

900 1) + Magdalenę Szmuniewską (greg. 28)

1800 1) Dz. bł. w 11 ur. Mikołaja i 13 ur. Jakuba prosząc dla nich o Boże błog, opiekę NMP dary Ducha Świętego i wstawiennictwo św. Patronów

2) + Józefa Jastrzębskiego –  of. Uczestnicy pogrzebu

3) + Mirosława Cibora –  of. Uczestnicy pogrzebu

4) rez.

Sobota, 29.06

700 1) + Apolonię, Piotra Bareja, Henryka i Pawła Arasim

900 1) Dz. bł. w int. Piotra z racji imienin o Boże błog, zdrowie, opiekę NMP i św. Józef oraz wstawiennictwo św. Jana Pawła II

2) + Magdalenę Szmuniewską (greg. 29)

1800 1) Dz. bł. w 27 ur. Krzysztofa z prośbą o Boże błog i potrzebne dary

2) + Aleksandra Kuźniarskiego (4r.)

3) + Janinę, Jana, Bożenę, Stanisława, Romana Odrobińskich, Jana Mieczysława

Niedziela, 30.06

700 1) + Jadwigę Wolińską (19r.) Antoniego Wolińskiego

900 1) Dz. bł. z racji 3r. sakr. mał. Joanny i Tomasza z prośbą o Boże błog i wzrost w miłości dla nich i ich córki Karoliny

2) + rodziców: Halinę i Ryszarda Staręgów, dziadków: Janinę i Mariana Mielniczuków

3) + Alinę Woźniak, Janinę i Wandę

1030 1) Dz. bł. z racji 1r. sakr. mał. Katarzyny i Łukasza Paciorek z prośbą o Boże błog i wzrost w miłości i wstawiennictwo św. Jana Pawła II

2) + Mariannę Walczewską

3) + syna Pawła Wyszomirskiego i siostrzeńca Daniela Czajkę

1200 1)pp Za parafin

2) Dz. bł. w 40 r. ślubu Wandy i Marka Tchórzewskich prosząc dla nich o Boże błog, zdrowie, potrzebne łaski i opiekę NMP

3) Dz. bł. w 35 r. ślubu Julii i Zenona Sawickich z prośbą o Dary Ducha Świętego, zdrowie i siły na dalsze lata życia przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II

4) + Magdalenę Szmuniewską (greg. 30 – zakończenie)

1800 1) Za zmarłych polecanych w wypominkach

Żywe Wotum za pontyfikat Papieża Polaka i wizytę w Siedlcach

Menu Title