Nie myli się ten, który nic nie robi. Jeśli zauważysz błąd lub jakiś brak, daj znać. Dziękujemy. Bóg zapłać.

 

Poniedziałek, 27.09 Wspomnienie św. Wincentego à Paulo

700 1) + Mariannę Grochowską (greg. 27)

1800 1) Dz. bł. w 30 ur. Karola z prośbą o Boże błog, siły, zdrowie, Boże błog i wstawiennictwo św. Józefa

2) + Wojciecha Czapskiego (6r.)

3) + Jana i  Mariannę Zielińskich, Tadeusza, Zofię, Józefa, Leopolda, Zofię Błońskich

4) + Teresę Frank (greg. 27)

5) + Zdzisława Frankowskiego (7dz.) – of. Uczestnicy pogrzebu

6)pp + Teresę (greg. 27) – of. Wolontariusze, podopieczni i księża

Wtorek, 28.09 Wspomnienie św. Wacława, męczennika

700 1) + Teresę Frank (greg. 28)

1800 1) + Tadeusza Grochowskiego – of. Siostra Krystyna

2) + Mariannę Grochowską (greg. 28)

3) + Wacława, zm. rodziców z obu stron, Waldemara Żyłkę (5r.) i zm. rodziców z obu stron,

4) + Mariana, Henrykę i zm. dziadków z obu stron

5) + Krystynę, Kazimierza, Wiesława Grabarczyk

6)pp Dz. bł. w ur. Mirosława prosząc dla niego o Boże błog, siły, zdrowie, opiekę NMP i wstawiennictwo św. Józefa

7)pp + Teresę (greg. 27) – of. Wolontariusze, podopieczni i księża

Środa, 29.09 Święto świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała

700 1) + Mariannę Grochowską (greg. 29)

2) + Janinę Kościesza (30dz.) – of. Uczestnicy pogrzebu

1800 1)  Dz. bł. w 11 ur. Julii prosząc dla niej o Boże błog, siły, opiekę Anioła Stróża i dary Ducha Świętego dla niej i jej rodziców

2) + Katarzynę Dołkowską (4r.) Monika Lewandowską

3) + Lilę Sadowską (1r.)

4) + Stanisława Grzyb (9r.)

5)  + Teresę Frank (greg. 29)

6)pp + Teresę (greg. 29) – of. Wolontariusze, podopieczni i księża

Czwartek, 30.09 Wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła

700 1) + Józefa Konopkę (35r.)

1800 1) W int. uczestników nab. do św. Jana Pawła II

2) + Teresę Frank (greg. 30 – zakończenie)

3) + Mariannę Grochowską (greg. 30 – zakończenie)

4) + mamę Władysławę Kowalczuk (19r.) z.r. Kowlaczuków i Giezów

5) Dz. bł. w int. Zofii, Barbary i Ewy o zdrowie, opiekę NMP i wstawiennictwo św. Jana Pawła II

6)pp + Teresę (greg. 30 – zakończenie) – of. Wolontariusze, podopieczni i księża

Piątek, 01.10 Wspomnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, doktora Kościoła

700 1) + Józefa Sajdaka (7r.)

1800 1) + Tadeusza i Kazimierę Domańskich (1)

2) + Kazimierza, Kazimierę, Kamilę, Aleksandra, Juliana Świnarskich – of. Rodzina Rozbickich

3) + Wandę Kapuścińską – of. Mieszkańcy Hozera 2

4) + Jadwigę Bujalską – of. Uczestnicy pogrzebu

5) O zdrowie dla Zuzanny Żelich – of. Rodzice i uczniowie kl. IIIa

Sobota, 02.10 Wspomnienie świętych Aniołów Stróżów

700 1) + Tadeusza i Kazimierę Domańskich (2)

1800 1) Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi i chorych z parafii

2) Dz. bł. w 17 r. sakr. mał. Małgorzaty i Krystiana prosząc dla nich i ich córki Kariny o Boże błog, siły, zdrowie, opiekę NMP i wszelkie potrzebne łaski

3) + Janinę Jaszczuk (13r.)

4) + Artura Fajnasa – of. Uczestnicy pogrzebu

Niedziela, 03.10  Dwudziesta Siódma Niedziela zwykła

700 1) + Sabinę i Michała

900 1) Dz. bł. w 4 r. sakr. mał. Ewy i Zbigniewa prosząc dla nich i ich dzieci: Stanisława i Franciszka o Boże błog, siły, zdrowie, opiekę NMP i wszelkie potrzebne łaski

2) + Tadeusza i Kazimierę Domańskich (3)

3) + Krystynę Lechicką – of. Margaretki za kapłanów

1030 1) Dz. bł. z racji nawiedzenie obrazu MB Różańcowej na ul. Kraków

2) Dz. bł. w 15 r. sakr. mał. Ewy i Sławka prosząc dla nich o Boże błog, siły, zdrowie, wzrost w miłości i opiekę św. Rodziny

3) + Janinę Kalacińską (4r.) jej męża Stanisława i synów: Andrzeja i Stanisława

4) + Cecylię. Waleriana Borkowskich i zm. z rodzin z obu stron

5)pp o umocnienie w wierze, nadziei i miłości dla rodziny Grabowskich oraz o łaski dla Pauliny z okazji urodzin

1200 1) W int. członków KŻR i ich rodzin

2) + Teresę

3) + Mariannę, Władysława i Eugeniusza z.r. Przeździaków

1800 1)pp Za parafian

2) Dz. bł. w 18 ur. Gabrieli z prośbą o Boże błog, siły, dary Ducha Świetego i opiekę NMP na dalsze lata życia – of. Rodzice i siostra

3)pp + Józefa Wiszniewskiego – of. Rodzina