Scholą opiekuje się: Organista – p. Robert Gryczka

Schola spotyka się w soboty, o godzinie 17:00.