Ministranci parafii św. Jana Pawła II w Siedlcach

 

Modlitwy przed i po służeniu

Przed służeniem Oto za chwilę przystąpię „Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen. Po służeniu Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen   MODLITWY: Modlitwa Ministranta Panie Jezu Chryste, Ty wezwałeś mnie, Abym szedł za Tobą drogą do Ojca. Chcę iść z Tobą, chcę żyć z Ciebie. Bądź światłem, które mnie oświeca. Bądź siłą, która mnie napełnia. Bądź moim Mistrzem, którego kocham i za którym idę. Wyryj głęboko w moim sercu Twoje słowo, Naucz mnie patrzeć na Twój przykład. Napełnij mnie Twoim życiem, abym uwielbiał Ojca I służył braciom tak, jak Ty nakazałeś. Wybaw mnie od grzechu. Przełam we mnie to, co się Tobie opiera. Daj mi ducha Twego i dozwól, Aby obietnica Twoja wypełniła się we mnie. Chcę żyć przez Ciebie, z Tobą i w Tobie W miłości Ducha Świętego Ku chwale Ojca. Amen Modlitwa Lektora Panie, oto stoję wobec wielkiej tajemnicy Twego Słowa, które mam przekazywać innym. Pomóż mi być najpierw dobrym słuchaczem i świadkiem Twego Słowa. Oczyść moje wargi od wszelkiej nieczystości, uczyń mnie swoim narzędziem, bym mógł nieść Cię ludziom w sercu, w dłoniach, na wargach. Amen.   Stopnie ministranckie:  Aspirant – osoba pragnąca włączyć się w służbę ministrancką. Okres aspirantury jest przyglądaniem się służbie, trwa ok 1 miesiąc. Po nim Aspirant zostaje w specjalnym obrzędzie włączony w grono kandydatów. Aspirant nie nosi specjalnego stroju liturgicznego. Kandydat – do grona kandydatów włączeni zostają ci, którzy wyrazili pragnienie służby Jezusowi przy ołtarzu. Kandydatura trwa kilka miesięcy. W czasie kandydatury pragnący zostać ministrantami mają obowiązek uczestnictwa w dyżurach, uczęszczania na zbiórki oraz znajomości podstawowych pojęć liturgicznych i umiejętności przy ołtarzu. Strój kandydata to żółta szarfa. Ministrant – Po odbyciu kandydatury  przez specjalny obrzęd kandydat zostaje ministrantem. Ministranci obowiązani są do dyżurów, udziału w zbiórkach. Przez zbiórki pogłębiają świadomość liturgiczną. Strojem ministranta jest komża. Lektor – gdy ministrant jest uczniem gimnazjum, wzorowo spełnia swoje zadania ministranta może rozpocząć przygotowanie do posługi lektora. Lektor szczególnie poświęca się posłudze Słowa. Czyta czytania oraz wezwania modlitwy wiernych, a także komentarze liturgiczne. W ramach kręgu biblijnego powinien pogłębiać swoją wiedzę. Po odpowiednim przygotowaniu składa ślubowanie lektora i może spełniać tę posługę. Strój lektora to alba przepasana cingulum.