Wszelkie prace przy budowie kościoła finansowane są głównie z ofiar składanych przez wiernych. Jest to praktycznie jedyne źródło finansowania, okazjonalnie mamy wsparcie parafii siedleckich oraz zaprzyjaźnionych. Ofiary można składać w następujących formach:

  1. Przekazując gotówkę w kopercie (bezpośrednio Księdzu Proboszczowi z napisem „Ofiara na budowę kościoła”). Na kopercie proszę napisać dane ofiarodawcy: imię (imiona) i nazwisko oraz adres.
  2. Wpłacając na konto parafialne z dopiskiem: Darowizna na rzecz kultu religijnego. Proszę również o podanie swojego adresu zamieszkania w parafii w przypadku, gdy jest on różny od adresu właściciela konta. Numer konta parafii:

    Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Pawła II w Siedlcach

    ul. Rakowiecka 30

    19 1240 2685 1111 0010 6001 7276

  3. W powyższe sposoby przekazujemy zarówno ofiary okazjonalne jak też kwartalne, do których zobowiązali się parafianie przez cały czas budowy kościoła.
  4. Ofiary te mogą mieć także formę darowizny na cele kultu religijnego, o czym poniżej.

Drodzy Parafianie!

Co roku czeka nas rozliczenie się z właściwym Urzędem Skarbowym. Często będąc w posiadaniu rocznych rozliczeń od swoich pracodawców zastanawiamy się, z jakich ulg podatkowych możemy skorzystać, i jakie nam w danym roku podatkowym przysługują.

Jedną z ulg, z jakiej co roku mogą korzystać podatnicy, to darowizna na cele kultu religijnego. Mówiąc prościej, za pomocą tej ulgi możemy zmniejszyć sumę dochodów, od której oblicza się podatek, który częściowo zostanie nam zwrócony przez Urząd Skarbowy. Przekazana darowizna na rzecz kultu religijnego, zmniejszy nasze obciążenie podatkowe, a my przyczynimy się do budowy naszego Kościoła.

Wysokość przekazanej darowizny może być różna, jednak od dochodu możemy odliczyć kwotę nie wyższą niż 6 % kwoty wynikającej z dochodu podatnika. Warunkiem skorzystania z takiej ulgi jest posiadanie potwierdzenia wpłaty na konto bankowe parafii oraz wypełnienia załącznika PIT-0, gdyż podatnik dokonujący darowizny na cele kultu religijnego ma obowiązek wykazać darowiznę w rocznym zeznaniu podatkowym.

Pytania o darowiznę na cele kultu religijnego!
Każdy z nas, kto chce pomóc przy budowie naszej świątyni, może, zgodnie z przepisami podatkowymi,  przekazać darowiznę na cele kultu religijnego w kwocie stanowiącej do 6% swojego dochodu.

Kto może skorzystać z ulgi na cele kultu religijnego?
Z ulgi tej mogą skorzystać podatnicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, którzy osiągają przychody z tytułu umów zlecenia, o dzieło, a także ci, którzy prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych.

Co trzeba zrobić, aby taką darowiznę odliczyć?
Aby odliczyć omawianą darowiznę należy w  załączniku PIT-0 wpisać kwotę przekazanej darowizny, kwotę dokonanego odliczenia oraz dane identyfikujące obdarowanego.

Jak prawidłowo ustalić wysokość darowanej sumy pieniędzy?
Wysokość darowizny pieniężnej ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego.

Czy istnieje górny limit takiego odliczenia?
Ustawa przewiduje górny limit odliczenia i  nie może on przekroczyć kwoty stanowiącej 6% dochodu osiągniętego w ciągu roku podatkowego.

Poniżej przedstawiamy przykład jak rozliczyć darowiznę, w rocznym zeznaniu podatkowym:
KROK PIERWSZY

– wpłata na rachunek bankowy kościoła

KROK DRUGI

– w tytule przelewu wpisujemy: Darowizna na rzecz kultu religijnego

KROK TRZECI

–  wypełniamy zeznanie podatkowe wraz z załącznikiem PIT-0                 i w części B, w poz. 13, wpisujemy przekazaną kwotę darowizny.

PRZYKŁAD:
Pani Joanna Nowak w 2015 roku, zatrudniona jest na najniższej krajowej, roczny PIT -11, będzie wyglądał następująco:
Przychód    21.000,00zł   Koszty uzyskania    1.335,00zł    Dochód    19.665,00zł
Zaliczka na podatek  1.056,00zł  Składki na ubezpieczenie społeczne   2.879,16zł
Składki na ubezpieczenie zdrowotne  1.494,36zł
Pani Joanna wpłaciła w 20015 roku na rzecz kościoła darowiznę w wysokości 960,00zł
Po pierwsze sprawdzamy czy wpłacona kwota mieści się w limicie.
przychód X 6%  = maksymalna kwota którą możemy odliczyć                          21.000,00zł X 6% =  1.260,00   –  Pani Joanna dokonała wpłaty w wysokości 960,00zł w związku z tym ma prawo  w całości odliczyć kwotę jaką wpłaciła i wykazać ją w załączniku PIT-0 )
Po drugie do zeznania PIT-37 koniecznie wypełniamy załącznik PIT-0
Po trzecie musimy poinformować US, w jaki sposób chcemy otrzymać zwrot podatku, przelewem czy przekazem pocztowym.

KONTO PARAFIALNE

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jana Pawła II w Siedlcach

ul. Rakowiecka 30

19 1240 2685 1111 0010 6001 7276