Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca – wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi.

    ,,Widzieliście piekło, do którego idą dusze biednych grzeszników. Bóg chce je ratować, Bóg chce rozpowszechniać na świecie nabożeństwo do mego Serca Niepokalanego. Jeżeli uczynicie to co wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie”. – s. Łucja – wspomnienia z Fatimy

   W 1917 roku Maryja objawiła się w Fatimie. Przyniosła ludzkości orędzie nazwane przez Kościół wielkim planem pokoju i wskazała światu drogę ocalenia. Z bólem zapowiedziała, że popełnione przez ludzi grzechy sprowadzoną na świat epokę wojen, głodu i prześladowań.

    Aby do tego nie dopuścić Matka Najświętsza objawiła światu plan jego ratowania. Warunkiem dla zrealizowania tego Bożego planu było wypełnienie przez ludzkość żądań przekazanych przez Maryję dzieciom fatimskim. Obok próśb skierowanych do każdego wierzącego o osobiste nawrócenie, modlitwę różańcową, pokutę – Maryja prosiła Ojca Świętego o poświęcenie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu, a duszpasterzy o zaprowadzenie w świecie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Jest ono istotą fatimskiego przesłania. Maryja daje nam przecudowny dar, lekarstwo na nieprawdopodobne zło, które rozprzestrzenia się w świecie. Odsuwa ono karę stosownie do wysiłków, jakie będą praktykowane przez wierzących.

    Maryja mówi o czterech konkretnych elementach tego nabożeństwa. Są to:

1. przystąpienie do spowiedzi, Komunii Świętej,

2. odmówienie jednej części różańca świętego,

3. 15 minutowe rozważanie o obecności Maryi przy Jezusie z dowolnej tajemnicy różańca.

4. Maryja prosi by wszystko to czynić w intencji wynagradzającej.

    Pełne objawienie treści nabożeństwo pierwszych sobót zostało przekazane w 1925 roku. Wówczas Matka Boża ukazała się razem z Dzieciątkiem Jezus. Jezus ujawnił to, co najbardziej i najdotkliwiej rani Niepokalane Serce Maryi. Prosił o praktykowanie nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca po to, aby wynagrodzić za grzechy, przez które cierpi Serce Matki. Pan Jezus, który ukazał się s. Łucji w 1930 roku, na prośbę dziewczynki wyjaśnił jej, dlaczego nabożeństwo ma obejmować pięć pierwszych sobót. Wskazał na pięć największych obelg, jakie zadają ból i ranią Serce Jego Matki. Ludzie nie wierzą, że Maryja jest dziewicą, nie wierzą, że jest Niepokalanie Poczęta, nie wierzą, że Maryja jest Matką Boga, w serca dzieci wszczepia się niechęć do Maryi, profanowane są święte wizerunki Matki Bożej,

    Jeśli świat dopuszcza się tych grzechów, będzie doświadczał ich skutków, dlatego Jezus chcąc okazać miłosierdzie, prosi o wynagrodzenie tych zniewag. Jezus przypomniał, że wartość tego nabożeństwa uzależniona jest od tego czy ludzie mają zamiar zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi.

Potrzeba nam przebudzenia żebyśmy dostrzegli to, co jest tak naprawdę istotą fatimskiego przesłania – nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi, pokuta i codzienny różaniec. Bądźmy wszyscy razem przy Maryi w Pierwsze Soboty; mobilizujmy się wzajemnie, by w pierwszej kolejności czynić to, czego od nas oczekuje Bóg.