W naszej parafii co miesiąc udajemy się do naszych chorych by spieszyć im z posługą sakramentalną i pocieszeniem. Chorych zgłaszamy osobiście w kancelarii parafialnej, bądź telefonicznie: 798-368-503

Najbliższe terminy wizyty u chorych:

Wizyty u Chorych:

  • 03 IX – czwartek
  • 01 X 2020 – czwartek
  • zmiana 12 XI czwartek
  • 03 XII czwartek 

Zasady udzielania Sakramentu Namaszczenia