Grupą opiekuje się: Proboszcz – ks. Jarosław Oponowicz

Grupa spotyka się w I Czwartki Miesiąca, o godzinie 18:00 – Msza Święta i spotkanie formacyjne.


Apostolat Złota Róża zrodził się w Medjugorie. Jest odpowiedzią na oredzie Królowej Pokoju z 02 stycznia 2007 r. kiedy to Maryja w czasie comiesięcznego spotkania z Miryjaną poprosiła o modlitwę i post za kapłanów.

Podstawową wspólnotę “ZŁOTA RÓŻA” stanowi grupa 21-osobowa. Początek modlitwy wspólnotowej zaczyna się Mszą Św. w pierwszy czwartek miesiąca.

Następnie każda z osób w wybranym przez siebie dniu (wypadającym co 3 tygodnie), ustalonym z animatorem, rozważa jedną wyznaczoną na stałe dla całej wspólnoty tajemnicę RÓŻAŃCA i dziesiątek KORONKI do MIŁOSIERDZIA BOŻEGO. Modlimy się w domu (mile widziana modlitwa rodzinna).

W tymże dniu każda z osób, ofiarowuje w niżej podanych intencjach dowolny post (wyrzeka się czegoś z pokarmów, zbytecznych rozmów, filmów itp.). W tych intencjach można ofiarować udział we Mszy św., adorację Najświętszego Sakramentu, cierpienie, pracę, akty strzeliste itp. (wg uznania).


W naszej parafii wszelką pomocą i koordynacją zajmuje się p. Lucjan tel. 517 403 281


Intencje dnia modlitwy i postu za kapłanów:

Dziękujemy Bogu za Sakrament Kapłaństwa.
Prosimy o światło Ducha Świętego i łaskę świętości kapłanów, by byli wierni Bogu, swojemu powołaniu i mówili jednym głosem Chrystusowym.
Prosimy Ducha Świętego, by wzniecił światło nowych, świętych powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych.
Prosimy o opiekę Maryi nad kapłanami i nad osobami konsekrowanymi, włącznie z chwiejącymi się w wierze i powołaniu.
Prosimy o wieczny pokój dla zmarłych kapłanów.
Prosimy o wszystkie potrzebne Łaski dla Papieża Franciszka
Modlimy się o rychłą beatyfikację sług Bożych kapłańskich i zakonnych, zwłaszcza kardynała Stefana Wyszyńskiego i Augusta Hlonda, oraz o kanonnizację ks. Michała Sopoćko i ks. Jerzego Popiełuszki.


Duchowe owoce i korzyści z uczestnictwa w apostolacie

Okazujemy miłość Panu Jezusowi odpowiadając na Jego wezwanie:

”Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9,38) 

odwdzięczając Mu się za dar Kapłaństwa i Eucharystii.

Okazujemy się posłuszni Maryi, zatroskanej o swoich umiłowanych synów kapłanów.

Jesteśmy w ten sposób jedną „złotą różą” (duchową) w MARYJNYM OGRODZIE RÓŻ.
Naszą „ różą” przyozdabiamy Sanktuarium Nieba i tron naszej Królowej. Ubogacamy Kościół, wypraszając ogrom łask dla kapłanów, alumnów i osób konsekrowanych oraz święte powołania kapłańskie.

Dajemy najpiękniejszy prezent naszym ukochanym kapłanom każdego dnia.

Pan Jezus powiedział: „Proście, a będzie wam dane” (Mt 7,7) oraz „Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7).
Jesteśmy więc pod szczególną opieką Jezusa i Maryi oraz św. Jana Pawła II jako patrona naszego apostolatu. Cieszymy się bliską więzią z Panem Jezusem, w oparciu o Jego słowa: „Gdzie dwaj, albo trzej zebrani w imię Moje, tam jestem pośród nich” (Mt 18,20)


W ramach Apostolatu podejmowane są różne inicjatywy, które mają na celu pomoc Kapłanom: dwa razy w roku są organizowane ogólnopolskie spotkania Apostolatu połączone z nocnym czuwaniem w intencjach kapłanów i osób zakonnych – pierwsza sobota marca na Jasnej Górze i druga sobota października w Oborach w Sanktuarium MB Bolesnej u oo.Karmelitów.

Organizujemy różne pielgrzymki, gdzie na wszystkie pielgrzymki wzbudzona jest jedna główna intencja – „W intencjach Apostolatu Złota Róża”

Jednym z głównych zadań Apostolatu jest pomoc przy wyjeździe Kapłanów na Rekolekcje Kapłańskie do Medjugorie.


Jak założyć nową grupę?

Aby założyć nową grupę modlitewną Apostolatu ” ZŁOTA RÓŻA” należy:

– zapoznać się z otrzymanymi tekstami,
– odprawić nowennę 9- dniową, którą ofiarować w intencjach w których modlimy się w Apostolacie /patrz intencje dnia modlitwy/
– codziennie przez 9 dni odmówić :1. modlitwę Św. Faustyny, 2. ulubioną tajemnicę Różańca, 3. dziesiątek Koronki do Miłosierdzia Bożego, 4. codzienne wyrzeczenie się czegoś ulubionego.


NALEŻEĆ MOŻNA tylko do jednej Wspólnoty „Złotej Róży”, choć radą i informacją można służyć wielu wspólnotom.


ZADANIA OSOBY MODLĄCEJ SIĘ W APOSTOLACIE „ZŁOTA RÓŻA”

– Wszystko czynić z miłości do Jezusa i Maryi
– Wsłuchiwać się w głos Maryi i wszelkie zamiary, zadania polecać Maryi– prosić o pomoc
– Żyć w przyjaźni z Duchem Świętym, prosić o światło
– Czynić wszystko z wielką miłością. Swoje zaangażowanie uzależnić od woli Pana – nic nie czynić z własnej woli
– Brać czynny udział w akcjach podejmowanych przez Apostolat.


PODSTAWOWE ZASADY

1. MIŁOŚĆ 2. MIŁOŚĆ 3. MIŁOŚĆ


A światło przyjdzie z nieba
I każdy zrozumie co nam czynić trzeba.
Ażeby być mocą i Bożym pokojem
Należy dla Boga oddać życie swoje.
A On je swą mocą i błogosławieństwem
Napełni od zaraz choć jesteś „ maleństwem”.
Bo wielki jest Jezus , nasz Bóg Wszechmogący
I w Jego ramionach staniesz się gorący.
Wszak On twoim Ojcem i twoją nadzieją
Gdy trwasz z Nim w łączności – złe moce się chwieją.
I nic ci nie grozi, zaufaj bez granic
A poznasz co ważne, nie stracisz GO za „NIC”.
Wybieraj już teraz, czas wielki choć krótki
A zaznasz rozkoszy TAM – TU będąc malutkim.
Twa wielkość jest z Boga i w Bogu ukryta
Odkryje, rozpozna twa dusza gdy święta.
Gdy w Bogu ukryta i z Bogiem złączona
To kocha bez granic, bo w niebo wpleciona.
Już tutaj na ziemi korzenie swe bierze
Z miłości matczynej i rajskie pacierze.
Więc śmiało do boju z miłością na czele
Bo żniwo jest wielkie – możesz zdobyć wiele.


za: http://www.apostolat-zlota-roza.pl/o-apostolacie.html