Grupą opiekuje się: Proboszcz – ks. Jarosław Oponowicz

oraz p. Danuta Makuła: tel. (25) 632 79 42.


Z inicjatywy parafian, jako dar wdzięczności dla patrona naszej parafii, św. Jana Pawła II w Siedlcach, w jubileuszowym roku 100 rocznicy Jego urodzin, powstała Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej. Jej członkowie codziennie będą  rozważać Drogę Krzyżową, modlić się  z Chrystusem towarzysząc Mu od Ogrójca aż po śmierć na krzyżu, łącząc się z boleścią Matki Bożej.

W dniu liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II, 22 X 2020 r. w kaplicy p.w. św. Jana Pawła II w Siedlcach zostały uroczyście poświęcone stacje Drogi Krzyżowej przez proboszcza tutejszej parafii ks. Jarosława Oponowicza i wręczone członkom nowo powstałej Wspólnoty.  Im także zostało udzielone błogosławieństwo na owocne, duchowe uczestnictwo.

 

 

 

 


Św. Jan Paweł II, odprawiał Drogę Krzyżową często, a nawet codziennie. Wykorzystywał wolny czas, także podczas naszpikowanego zajęciami programu wizyt w innych krajach.  Przy Grobie Chrystusa w Jerozolimie w marcu 2000r.  powiedział:

„Czy tutaj, przy Grobie Świętym i na Golgocie, gdy ponawiamy nasze wyznanie wiary w Zmartwychwstałego Pana, możemy wątpić, że w mocy Ducha Życia otrzymamy siłę, aby przezwyciężyć podziały miedzy nami i wspólnie budować przyszłość pojednania, jedności i pokoju? Tutaj, jak w żadnym innym miejscu na ziemi, raz jeszcze słyszymy słowa Chrystusa skierowane do uczniów: <miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat> ”
(J 16, 33).

„Od jakiegoś roku czasu chodziła mi po głowie myśl, aby w naszej parafii wierni modlili się, stale rozważając życiodajną Mękę naszego Pana, jednak nie wspominałem o tym – mówi proboszcz parafii. – Nieoczekiwanie spełniło się to w inicjatywie, wierzę, że za łaską Ducha Świętego, podjętej ze strony parafian”.


Uczestnictwo we Wspólnocie Miłości Ukrzyżowanej będzie dawaniem tak dziś potrzebnego świadectwa wiary w jedynego Odkupiciela i Zbawiciela człowieka, Jezusa Chrystusa, będzie poświęceniem się otwartemu włócznią Sercu Jezusa przez Serce Matki Bolesnej i owocnym dla innych współcierpieniem. Będzie umocnieniem ducha pokuty, zarówno za grzechy jak też pomocnej przy modlitwie za bliźniego, w szczególnie trudnych sytuacjach zranień, zniewoleń i odstępstwa od wiary.


Chętnych do dołączenia, tworzenia kolejnych stacji zachęcamy do kontaktu z osobą odpowiedzialną: p. Danuta Makuła: tel. (25) 632 79 42.

 

 


Droga Krzyżowa – jedno z ulubionych nabożeństw św. Jana Pawła II.

„Św. Jan Paweł II kochał także nabożeństwo Drogi Krzyżowej, co było potwierdzeniem jak jego dusza utożsamiała się na wskroś z polską pasyjno-maryjną duchowością, która skądinąd bardzo ubogacił. Z duchowością tą zetknął się już w swoim dzieciństwie dzięki bliskiemu Wadowicom pasyjno-maryjnemu sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej, do którego, na misteria Męki Pańskiej, zawoził go już, jako chłopca, jego ojciec. Pozostawiło to ślad na całe życie Papieża. Drogę Krzyżową odprawiał prywatnie, gdy tylko mógł, nawet codziennie; z okazji Wielkiego Jubileuszu Roku Świętego 2000 sam przygotował rozważania Drogi Krzyżowej celebrowanej w Wielki Piątek w Koloseum; a teksty do wielkopiątkowej Drogi Krzyżowej w 2003, w związku z 25-leciem pontyfikatu Jana Pawła II, wzięto z nauk rekolekcyjnych kard. Karola Wojtyły, które głosił on dla Pawła VI i Kurii Rzymskiej 1976 r.

Gdy tuż po konklawe sprzed czterdziestu lat o nowym Papieżu wypowiadał się w Radio Vaticana, ks. Prymas Stefan Wyszyński, powiedział m.in.: „To człowiek, który każdego dnia idzie swoją drogą krzyżową. Nieraz podczas konferencji Episkopatu, w przerwie prac, Kardynał Krakowski znikał. Znajdowano go w kaplicy, gdzie odprawiał Drogę Krzyżową”. Przytoczmy jeszcze jeden potwierdzający to przykład: W 1987 r. w Gdańsku, przewidziano dla Papieża chwile wytchnienia przez obiadem w domu biskupim. Wyznaczony czas rozpoczęcia posiłku mijał, wybitni goście oczekiwali, a Papież nie nadchodził. Zdenerwowany gospodarz, abp Tadeusz Gocłowski, udał się do przedpokoju i zapytał papieskiego sekretarza co się stało. Dyskretny sekretarz (dziś kard. Stanisław Dziwisz) wskazał tylko na drzwi do kaplicy i powiedział: „Niech Ksiądz Biskup tylko spojrzy!”. Przez uchylone drzwi kaplicy arcybiskup zobaczył Papieża, który w wielkim skupieniu odprawiał Drogę Krzyżową. Jan Paweł II pielgrzymujący po ojczystej ziemi, tak bardzo spracowany, zmęczony, otoczony stale tysiącami ludzi i tysiącami spraw, zamiast choć chwilę odpocząć, poszedł do kaplicy, ażeby się odprawić Drogę Krzyżową! „To było jedno z największych moich osobistych przeżyć i pouczeń” – opowiadał arcybiskup gdański”.

za: https://www.karmel.pl/najbardziej-ukochane-modlitwy-sw-jana-pawla-ii/