Archiwum kategorii: Nauczanie Kościoła

Odpusty jubileuszowe, warto – kiedy i jak?

 KURIA DIECEZJALNA SIEDLECKA

W związku z udzieleniem przez Penitencjarię Apostolską odpustu jubileuszowego dla naszej diecezji, o czym było wspomniane w Liście Biskupa Siedleckiego na Wielki Post 2018 r (poniżej)., Kuria Diecezjalna Siedlecka prosi także Czcigodnych Księży o przypomnienie wiernym – przy różnych okolicznościach - o możliwości uzyskania odpustów, które zostały szczegółowo określone w dokumentach duszpasterskich Kościoła

  Drodzy Bracia i Siostry! Rok Jubileuszowy, który przeżywa nasza wspólnota … Continue Reading ››

Biskup Kazimierz na Wielki Post

List pasterski Biskupa Siedleckiego

 KAZIMIERZA GURDY

 na Wielki Post 2017

 

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Siostry i Bracia!

Przeżywamy rok przygotowania do Jubileuszu 200 lat istnienia naszej diecezji.

Samo słowo przygotowanie wskazuje na potrzebę podjęcia konkretnych działań, koniecznych do owocnego przeżycia tego czasu. W to przygotowanie wpisuje się rozpoczęty Środą Popielcową, czas Wielkiego Postu, jako przygotowanie … Continue Reading ››

Biskup siedlecki na Adwent

List pasterski Biskupa siedleckiego

KAZIMIERZA GURDY

na Adwent (2016)

  Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Siostry i Bracia!

W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata dobiegł końca kolejny rok liturgiczny i duszpasterski. Był on bardzo bogaty w wydarzenia religijne. Przeżywaliśmy go jako czas  Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, Jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży, które miały miejsce w Krakowie pod … Continue Reading ››

Ustawa o zakazie pracy w niedzielę – porządkująca rzeczywistość

USTAWA z dnia … 2016 roku
o ograniczeniu handlu w niedziele
 Rozdział I Przepisy ogólne

Art. 1

1.Ustawa określa:

1) zasady zakazu handlu w placówkach handlowych w niedziele oraz w wigilię Bożego Narodzenia i Wielką Sobotę

2) zasady zakazu wykonywania innych czynności sprzedażowych w podmiotach świadczących usługi na rzecz handlu na terenie Polski i handlu poza jej granicami

3) odstępstwa od … Continue Reading ››

Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Zaproszenie na rozpoczęcie Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski

w Katedrze Siedleckiej

 Drodzy Diecezjanie!

W najbliższą niedzielę rozpoczniemy Adwent, a tym samym nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Będziemy go przeżywać w duchu wdzięczności za łaskę wiary otrzymaną przed 1050 laty. Przyjęcie chrztu przez Mieszka I w 966 r. wprowadziło naszą Ojczyznę w krąg cywilizacji łacińskiej i stało się punktem zwrotnym w całej historii Polski, której dzieje od … Continue Reading ››

Przyczynek do dyskusji o katechezie w szkole

o. Z. Klafka: 25 lat temu w Polsce nauka religii powróciła do szkół. Dzisiaj nie brak głosów, które chcą ją wykluczyć ze szkół państwowych. Co sądzi Ksiądz Kardynał – na podstawie swojego doświadczenia – o obecności katechezy w szkołach publicznych?

Ks. kard.  Gerhard L. Müller: Szkoły publiczne są szkołami państwowymi i powinny służyć pożytkowi publicznemu całej wspólnoty. Państwo, które daje wsparcie finansowe, jest właśnie zewnętrznym gwarantem edukacji … Continue Reading ››

Biskup Siedlecki o in vitro

 Komunikat Biskupa Siedleckiego

KAZIMIERZA GURDY

po podpisaniu przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

ustawy dotyczącej procedury ,,in vitro”.

 Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Dnia 22 lipca br. Prezydent RP Bronisław Komorowski, mimo wątpliwości konstytucyjnych, protestów ze strony Kościoła katolickiego, licznych środowisk naukowych, jak również ludzi dobrej woli, podpisał ustawę o dopuszczalności metody „in vitro”. Po decyzji Prezydenta ustawa, w ciągu trzech … Continue Reading ››

Episkopat o in vitro od strony sakramentalnej

Oświadczenie w sprawie konsekwencji na płaszczyźnie sakramentalnej, wynikających z głosowania i podpisania ustawy dotyczącej procedury in vitro

Warszawa, dn. 3 sierpnia 2015 r.

W związku z pytaniami o interpretację sprawy głosowania w Parlamencie i podpisania ustawy dotyczącej procedury in vitro kierowanymi m.in. do Sekretariatu Konferencji Episkopatu Polski, podaję poniżej kilka wyjaśnień.

  1. Przyjęta przez Polski Parlament ustawa dotycząca in vitro – za cenę urodzin dziecka – godzi wprost w życie innych … Continue Reading ››