Archiwum kategorii: Szkice homilii

Wniebowzięta

Apokaliptyczna wizja z dzisiejszego pierwszego czytania obwieszcza światu czas wypełnienia: „Teraz nastało zbawienie, potęga i królowanie Boga, naszego i władza Jego Pomazańca” (Ap 12,10). Gdyby pojawiały się wątpliwości kto w Kościele katolickim jest najważniejszy ten tekst odpowiada - właśnie On, Zbawiciel, Moc, Król, Władca – Jezus Chrystus! W obchodzoną dziś uroczystość wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ów Władca i Pomazaniec staje w centrum wydarzeń. W Kościele katolickim zawsze On jest w … Continue Reading ››

Kocham Cię….

Zanim mówimy o przykazaniu miłości, o jakimkolwiek przykazywaniu (brzmi podobnie jak nakaz i rozkaz) najpierw wiedz, że sam zostałeś ukochany. Jezus jest szalony. Kocha Cię na zabój, całym sobą. Każdego dnia chce byś w modlitwie nie tylko powierzył Mu swoje sprawy, ale usłyszał też o Jego Miłości jaką ma do Ciebie. Jest taka pieśń "Mądrość stół zastawiła obficie". Mądrością Boga jest Jego niepojęta Miłość. Za każdym razem, gdy stajesz na Liturgii wiedz, … Continue Reading ››

Być Pasterzem i owieczką Niedziela Dobrego Pasterza

Jezus powołując uczniów i wyznaczając im zadania powierza Boże sprawy w ludzkie ręce. Tak od dwóch tysięcy lat we wspólnocie Kościoła przez modlitwę i nałożenie rąk dokonuje się dzieło posłania oraz wyposażenia w łaskę do spełnienia zadania sprawowania Sakramentów, głoszenia Słowa Bożego i posługi Miłości. Posyłani są konkretni ludzie z konkretnymi historiami życia, cechami charakteru. Łaska Boża budująca na tak wielu różnorodnych osobowościach już w gronie Dwunastu Apostołów okazała swoją … Continue Reading ››

Czcze rzeczy…. – porządki w świątyni

Jezus wcale nie jest pobłażliwy. Bardzo konkretnie dziś przemawia do nas. Wspominając słowa z Dekalogu i my jesteśmy zaproszeni do rozważenia co kieruje naszym życiem. Czy nie jest tak, że wzdychamy do czczych rzeczy? Czy nie jest tak, że zatrzymaliśmy się na tym co mało istotne?
My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród … Continue Reading ››

Popiół – nasza szczęśliwa tożsamość

images U progu Wielkiego Postu przyjmujemy na nasze głowy znak popiołu. Wchodzimy w czas nawrócenia, pokuty, umartwienia. Nie jest to łatwe. Silą dla nas jest fakt, że Jezus sam pokazał nam drogę walki z tym wszystkim co wyjdzie naprzeciw naszym szlachetnym i pobożnym zamiarom jako pokusa.  Pokusa nie wygląda źle. Ona zawsze niesie w sobie jakąś chęć poprawienia … Continue Reading ››