Archiwum kategorii: Nauczanie Biskupa

Biskup Kazimierz na Wielki Post

List pasterski Biskupa Siedleckiego

 KAZIMIERZA GURDY

 na Wielki Post 2017

 

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Siostry i Bracia!

Przeżywamy rok przygotowania do Jubileuszu 200 lat istnienia naszej diecezji.

Samo słowo przygotowanie wskazuje na potrzebę podjęcia konkretnych działań, koniecznych do owocnego przeżycia tego czasu. W to przygotowanie wpisuje się rozpoczęty Środą Popielcową, czas Wielkiego Postu, jako przygotowanie … Continue Reading ››

Biskup siedlecki na Adwent

List pasterski Biskupa siedleckiego

KAZIMIERZA GURDY

na Adwent (2016)

  Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Siostry i Bracia!

W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata dobiegł końca kolejny rok liturgiczny i duszpasterski. Był on bardzo bogaty w wydarzenia religijne. Przeżywaliśmy go jako czas  Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, Jubileuszu 1050 rocznicy chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży, które miały miejsce w Krakowie pod … Continue Reading ››

Jubileusz 1050-lecia Chrztu Polski

Zaproszenie na rozpoczęcie Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski

w Katedrze Siedleckiej

 Drodzy Diecezjanie!

W najbliższą niedzielę rozpoczniemy Adwent, a tym samym nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Będziemy go przeżywać w duchu wdzięczności za łaskę wiary otrzymaną przed 1050 laty. Przyjęcie chrztu przez Mieszka I w 966 r. wprowadziło naszą Ojczyznę w krąg cywilizacji łacińskiej i stało się punktem zwrotnym w całej historii Polski, której dzieje od … Continue Reading ››

Biskup Siedlecki o in vitro

 Komunikat Biskupa Siedleckiego

KAZIMIERZA GURDY

po podpisaniu przez Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

ustawy dotyczącej procedury ,,in vitro”.

 Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia i Siostry!

Dnia 22 lipca br. Prezydent RP Bronisław Komorowski, mimo wątpliwości konstytucyjnych, protestów ze strony Kościoła katolickiego, licznych środowisk naukowych, jak również ludzi dobrej woli, podpisał ustawę o dopuszczalności metody „in vitro”. Po decyzji Prezydenta ustawa, w ciągu trzech … Continue Reading ››

Przed Pielgrzymką do Częstochowy

List pasterski Biskupa Siedleckiego przed XXXV Pieszą Pielgrzymką Podlaską /2015/

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego, Drodzy Siostry i Bracia!

Usłyszeliśmy w odczytanej Ewangelii zachętę, z jaką Jezus zwraca się do swoich uczniów: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco”. Jezus w tych słowach zachęca nas, byśmy znaleźli czas na wypoczynek, na odejście choćby na krótki czas od codziennych zajęć, obowiązków i trosk. Mamy to uczynić … Continue Reading ››

Ksiądz Biskup o synodzie diecezjlanym

Słowo Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w sprawie prac II Synodu Diecezji Siedleckiej  
  1. dz. 403/2015
Siedlce, dnia 22 kwietnia 2015 r. Drodzy Diecezjalnie! Prace II Synodu Diecezji Siedleckiej coraz bardziej nabierają tempa. W obecnym roku odbyły się Sesja Plenarna oraz trzy posiedzenia Komisji Głównej, na których został ustalony m.in. terminarz najbliższych prac oraz przedstawiony układ zagadnień przyszłych dokumentów synodalnych. Poszczególne Komisje i Podkomisje powoli kończą już analizę obowiązujących norm prawa kościelnego, wynikających czy to z … Continue Reading ››