Pracami Koła Caritas kieruje p. Anna Tarkowska


Istnieje od praktycznie od lutego 2015 r., obejmując potrzebujących wiernych z parafii św. Jana Pawła II, realizując własne sposoby pozyskiwania żywności oraz programy unijne.

Działa wg wskazania Chrystusa: „Albowiem zawsze ubogich macie u siebie, lecz Mnie nie zawsze macie” (MT 26, 11), ale jednocześnie wg zasady: „Dobrze aby Was tutaj nie było” tzn. abyście sobie sami radzili. Jest instytucją pomocniczą wobec rodzin, a nie zastępczą.

Podopieczni zobowiązani są do udzielania się na rzecz parafii w miarę swoich możliwości, przy założeniu dobrych chęci oraz dobrowolności. Wszelkie postawy roszczeniowe są niemile  widziane.

Kontat: p. Anna Tarkowska, tel. 500-658-305.