Szczęść Boże

Poniżej przesyłam rozpiskę na najbliższe dni. Informacje dotyczą grupy 2019/20 

1. Spotkania przed Komunią. Przewiduję dwie próby.

 
15.09 (wtorek) – godz. 18.45 

17.09 (czwartek)- godz. 18.45
 

Na spotkanie zapraszam dzieci w miarę możliwości z opiekunem. Mam nadzieję, że dwie próby wystarczą. Gdy były jakieś problemu dodatkową próbę ustalimy na piątek. 

2. Rozmowa (egzamin) przed Komunią odbędzie się w sobotę 12.09 o godz. 13.00 w Kancelarii parafialnej.

Proszę aby na rozmowę dziecko przyszło przyjemniej z jednym z rodziców. Chciałbym również aby dzieci zabrały ze sobą zeszyt bądź książkę od religii i kontrolkę. 

Gdyby ktoś nie mógł być tego dnia, bądź o tej godzinie proszę o informację. Umówimy się indywidualnie.

3. Alby. Mierzenie i sprawdzanie długości: 07.09 (poniedziałek) o godz. 18.30 w salach nad kaplicą. 

Odbiór: w dniu egzaminu: 12.09 (sobota) od godz. 13.00 

4. I spowiedź odbędzie się w piątek 18.09 o godz. 17.00 (zachęcam aby tego dnia skorzystali ze spowiedzi również rodzice, rodzeństwo czy najbliższa rodzina)