Wymagane dokumenty

  • Jeśli dziecko było ochrzczone w innej parafii – należy dostarczyć metrykę chrztu (dokument ten jest ważny 6 miesięcy od chwili wystawienia)
  • Jeśli dziecko nosi inne nazwisko niż w dniu chrztu – należy wcześniej zgłosić ten fakt i przedstawić sądowy dokument zmiany nazwiska lub nowy akt urodzenia.
  • Jeśli dziecko obecnie mieszka na terenie innej parafii – wymagana jest zgoda na przystąpienie do tego sakramentu od tamtejszego proboszcza.

Podstawowym warunkiem dopuszczenia dziecka do Pierwszej Komunii Świętej jest:

  • ciągłość uczestnictwa w katechezie szkolnej
  • obecność na niedzielnych Mszach św.
  • obecność dzieci i rodziców na spotkaniach formacyjnych (wg. ogłoszeń)

Zapisując dziecko do I Komunii Świętej należy złożyć odpowiednią deklarację.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 w Siedlcach otrzymali deklaracje zgłoszeniowe na lekcji religii. Rodziców uczniów z innych szkół (bądź tych do których deklaracja nie dotarła)  prosimy o bezpośredni kontakt z parafią bądź pobranie deklaracji z tej strony www.

Kliknij   –>   DEKLARACJA RODZICÓW PIERWSZOKOMUNIJNYCH

Wypełnioną ankietę prosimy oddać do końca czerwca br.:

  • w kancelarii parafialnej 
  • bezpośrednio ks. Przemysławowi 
  • w SP 5 Pani Katechetce