Szczęść Boże
 
W ramach przygotowań proszę rodziców dzieci kl. II SP o zapoznanie się z poniższym tekstem i zastosowaniu wspólnie w Waszych domach wniosków z niego płynących. List do Rodziców kl II SP X 20r
Ks. Jarosław Oponowicz