Proboszcz:

Ks. dr Jarosław Oponowicz,  wyśw. 1995, w parafii od 26.08.2014.


Wikariusze:

Ks. mgr Paweł Padysz, wyśw. 2009, w parafii od 01.07.2022.

Ks. dr Krzysztof Zawadzki, wyśw. 2012, w parafii od 01.07.2022.


Rezydenci:

Ks. dr Mateusz Czubak, Kapelan Zakładu Karnego, wyśw. 2002, pomaga od początku parafii.


Pomagają:

Ks. Kanonik Tadeusz Wasiluk, wyśw.1973, pomaga od VIII 2016 r.

Ks. Wiesław Kanak, wyśw. 1982, pomaga od VII 2021 r.

Ks. mgr Bogumił Lempkowski, wyśw. 2003.


Byli wikariusze:

Ks. mgr. lic. Jakub Kozak, wyśw. 2011, posługiwał w parafii: od 26.08.2014 do 31.07. 2017.

Ks. mgr Mariusz Rompa,  wyśw. 2015, w parafii od 01.07.2017.  do 30.06.2022r.

Ks. mgr Przemysław Świderski, wyśw. 2014, w parafii od 01.08.2017.  do 30.06.2022r.