Zaproszenie na rozpoczęcie
Jubileuszu 1050 rocznicy Chrztu Polski

w Katedrze Siedleckiej

 Drodzy Diecezjanie!

W najbliższą niedzielę rozpoczniemy Adwent, a tym samym nowy rok liturgiczny i duszpasterski. Będziemy go przeżywać w duchu wdzięczności za łaskę wiary otrzymaną przed 1050 laty. Przyjęcie chrztu przez Mieszka I w 966 r. wprowadziło naszą Ojczyznę w krąg cywilizacji łacińskiej i stało się punktem zwrotnym w całej historii Polski, której dzieje od tego momentu nierozerwalnie związane są z chrześcijaństwem.

W naszej diecezji pragniemy uroczyście zainaugurować ten historyczny Jubileusz w sobotę, 28 listopada br. W tym dniu zapraszam księży, osoby konsekrowane oraz wiernych świeckich do Katedry Siedleckiej na celebrację Eucharystii o godz. 16.00. Proszę Księży Proboszczów, aby z każdej parafii wytypowali delegację dwóch osób zaangażowanych w formację chrzcielną. Zostanie im wręczona jubileuszowa świeca jako symbol Chrystusa zmartwychwstałego. Płonąć ona będzie przez cały rok liturgiczny we wszystkich parafiach, szczególnie w pierwsze niedziele każdego miesiąca, które przeżywać będziemy jako niedziele chrzcielne. Te dni niech będą przypomnieniem zobowiązań wypływających z tego sakramentu, jak też sposobnością do odnowienia i umocnienia naszej wiary, włączenia się w misję ewangelizacji współczesnego świata.

 Z pasterskim błogosławieństwem

            Biskup Siedlecki