Słowo Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy

w sprawie prac II Synodu Diecezji Siedleckiej

 

  1. dz. 403/2015

Siedlce, dnia 22 kwietnia 2015 r.

Drodzy Diecezjalnie!

Prace II Synodu Diecezji Siedleckiej coraz bardziej nabierają tempa. W obecnym roku odbyły się Sesja Plenarna oraz trzy posiedzenia Komisji Głównej, na których został ustalony m.in. terminarz najbliższych prac oraz przedstawiony układ zagadnień przyszłych dokumentów synodalnych. Poszczególne Komisje i Podkomisje powoli kończą już analizę obowiązujących norm prawa kościelnego, wynikających czy to z przepisów Stolicy Apostolskiej, czy to z zarządzeń biskupów siedleckich, i opracowują robocze dokumenty, w których wskazują, jakie problemy i jakie konkretne rozwiązania powinny zostać uwzględnione na dalszych etapach Synodu. Trzy takie dokumenty zostaną zaprezentowane podczas IV Sesji Plenarnej, która odbędzie się w sobotę, 23 maja br. w Siedlcach.

Przed nami jeszcze wiele pracy. Dlatego proszę was, drodzy diecezjanie, o aktywny udział w katechezach synodalnych i w spotkaniach Zespołów Synodalnych, a także o modlitwę do Ducha Świętego, aby naszemu Kościołowi towarzyszyły synodalne charyzmaty, takie, jak te, które ujawniły się w życiu patronów naszej diecezji św. Szymona i Judy Tadeusza oraz bł. Męczenników Podlaskich.

 

Z pasterskim błogosławieństwem

+Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI

Niniejszy list należy odczytać w ramach ogłoszeń parafialnych
w niedzielę, 26 kwietnia 2015
r.