List pasterski Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY na obchody VI Światowego Dnia Ubogich (2022)