Oświadczenie ws. LGBT+

Pomimo  wakacji,  które  powinny  być  czasem  odpoczynku  i  refleksji  nad  pięknem
natury  stworzonej  przez  Boga,  w  kraju  rozgorzały  polemiki  odnośnie  do  „ideologii
LGBT”  (gejów,  lesbijek,  osób  biseksualnych  i  transseksualnych).  Ma  to  zapewne
związek z ofensywą środowisk LGBT+ i ze znaczącym wzrostem liczby tzw. marszów
równości  organizowanych  w  naszym  kraju,  a  także  z  zaplanowanym  przez  niektóre
samorządy  wprowadzeniem  po  wakacjach  do  programów  szkolnych  nowego,
zgodnego z założeniami tej ideologii, podejścia do edukacji seksualnej.
Osoby  przynależące  do  środowisk  tzw.  mniejszości  seksualnych  są  naszymi  braćmi
i siostrami, za których Chrystus oddał swoje życie i które również chce doprowadzić
do  zbawienia.  Szacunek  dla  konkretnych  osób  nie  może  jednak  prowadzić  do
akceptacji ideologii, która stawia sobie za cel przeprowadzenie rewolucji w zakresie
społecznych  obyczajów  i  międzyosobowych  relacji.  „Ta  rewolucja  w  obyczajach
i moralności – podkreśla papież Franciszek – często wymachuje «flagą wolności», ale
w rzeczywistości przyniosła dewastację duchową i materialną niezliczonym ludzkim
istotom, szczególnie najbardziej narażonym” (Watykan, 17.11.2014).
Stąd  mój  apel  do  władz  samorządowych  o  niepodejmowanie  decyzji,  które  –  pod
pozorem  przeciwdziałania  dyskryminacji  –  skrywałyby  ideologię  zaprzeczającą
naturalnej  różnicy  płci  i  komplementarności  mężczyzn  i  kobiet.  Apeluję  także
do  parlamentarzystów,  aby  oparli  się  dalekosiężnym  planom  środowisk  LGBT+
polegającym  na  zmianie  polskiego  prawa  na  rzecz  wprowadzenia  tzw.  „małżeństw
homoseksualnych” oraz możliwości adopcji przez nie dzieci.
Fala  krytyki,  która  dotknęła  metropolitę  krakowskiego,  arcybiskupa  i  profesora,
a  także  reakcje  pracodawców  wobec  osób  wyrażających  swoją  dezaprobatę  wobec
ideologii LGBT+, świadczą o zakorzenionym w pewnych środowiskach totalitaryzmie
światopoglądowym,  polegającym  na  usuwaniu  poza  sferę  obszaru  wolności  ludzi
myślących inaczej. Do wszystkich ludzi dobrej woli apeluję więc o stosowanie zasady
niedyskryminacji  w publicznej dyskusji nie tylko wobec zwolenników wspomnianej
ideologii, ale o dopuszczenie na równych prawach do debaty także jej przeciwników.

Abp Stanisław Gądecki
Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, 8 sierpnia 2019 r.