Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży!

Apel Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski do rodziców i prawnych opiekunów:

Stop Deprawacji Dzieci i Młodzieży!

Rodzicielska kontrola nad zajęciami dodatkowymi w szkołach

 

Wobec planowanego finansowania przez niektóre samorządy (organy prowadzące szkoły) zajęć dodatkowych w placówkach oświatowych apelujemy do rodziców o czujność i roztropność. Warto zainteresować się tym, co dzieje się w szkołach, jakiego typu zajęcia są organizowane, kto je prowadzi i jakie treści przekazuje.

Według doniesień medialnych, w niektórych miastach Polski od września br. planuje się wprowadzenie (finansowanie) edukacji seksualnej. Są też takie miejsca, w których już realizowana jest tzw. edukacja antydyskryminacyjna. Przypominamy, że dziecko nie może uczestniczyć w żadnych tego typu zajęciach bez wyraźnej zgody rodziców lub prawnych opiekunów.

W celu uzyskania pewności, że dzieci nie wezmą udziału w zajęciach, podczas których będą im przekazywane treści niezgodne z wyznawanym systemem wartości oraz wykraczające poza podstawę programową obowiązującą na danym etapie kształcenia, należy złożyć w szkole specjalne oświadczenie.

bp Marek Mendyk
Przewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego
Konferencji Episkopatu Polski

https://diecezja.siedlce.pl/wp-content/uploads/2019/08/Oświadczenie-rodziców-1.docx

 

Warszawa, 19 sierpnia 2019 r.

……………………………………..                                                                                                 …………………………

Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego                                                                             Miejscowość, data

 

OŚWIADCZENIE

Oświadczam niniejszym, że – korzystając z prawa do wychowania dzieci, zgodnie z własnymi przekonaniami

zapewnionego mi przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej –

nie wyrażam zgody, aby moje dziecko

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

imię i nazwisko dziecka, data urodzenia

 

uczestniczyło w jakichkolwiek formach zajęć i innych wydarzeniach związanychz szeroko rozumianą edukacją seksualną, których tematyka wykracza poza treści podstawy programowej obowiązującej na danym etapie kształcenia.

Jednocześnie zobowiązuję szkołę do wcześniejszego informowania mnieo planowanych inicjatywach odnoszących się do powyższego zagadnienia (mój numertelefonu ………………………………..).

W przypadku nieuwzględnienia wyrażonej powyżej woli poinformuję kompetentne instytucje państwowe oraz dołożę wszelkich starań, aby konsekwentnie bronić dóbr osobistych mojego dziecka na drodze postępowania cywilnego.

……………………………………………

Podpis rodzica/opiekuna prawnego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *