o. Z. Klafka: 25 lat temu w Polsce nauka religii powróciła do szkół. Dzisiaj nie brak głosów, które chcą ją wykluczyć ze szkół państwowych. Co sądzi Ksiądz Kardynał – na podstawie swojego doświadczenia – o obecności katechezy w szkołach publicznych?

Ks. kard.  Gerhard L. Müller: Szkoły publiczne są szkołami państwowymi i powinny służyć pożytkowi publicznemu całej wspólnoty. Państwo, które daje wsparcie finansowe, jest właśnie zewnętrznym gwarantem edukacji i powinno zapewnić realizację zadania wychowania całego społeczeństwa. Naturalnie, winno ono wspierać szczególnie rodziców, którzy posiadają podstawowe prawo, by swoje dzieci wychowywać i kształtować w kontekście publicznym. Dlatego też nauka religii jest podstawowym prawem ludzkim, prawem rodziców i dziecka, by także w tych ramach być kształtowanym i wychowywanym zgodnie ze swoją wiarą i sumieniem. Kto chce wyeliminować nauczanie religii ze szkoły z powodu swojej ateistycznej czy antyklerykalnej ideologii, depcze prawa rodziców. Historia pokazuje, że zawsze istnieli ateistyczni dyktatorzy. U nas, w Niemczech: narodowy socjalizm, potem komunizm we wschodnich Niemczech czy w dawnych krajach bloku wschodniego pod sowieckim przywództwem. Usunęli oni religię i walczyli z nią w imię swej postępowej ideologii, swej ograniczonej i głupiej koncepcji nauki. Ci partyjni ideolodzy nie są zdolni dostrzec tego wielkiego związku kulturowego pomiędzy wiarą, filozofią czy religią, tego, jak wiara i rozum są ze sobą wewnętrznie związane i wzajemnie zależne. Dlatego takim tendencjom należy wyraźnie się przeciwstawić. Tutaj Kościół występuje w obronie nie własnych praw grupowych, lecz praw rodziców. Sekularyzm natomiast traktuje ten wewnętrzny światopogląd jako sprawę prywatną, którą ludzie mogą mieć, ale nie mogą oni swoich prywatnych przekonań o wierze, kulturze, religii i wychowaniu niejako narzucać większości, obciążać ich patrzenia, kwestionować fundamentalnych praw innych osób. Ale jeśli przeprowadza się to przy użyciu przemocy, wtedy jest to akt przemocy, gdy ograniczane lub niszczone jest prawo rodziców do wychowania swoich dzieci we własnej wierze także w szkole.

Całość wywiadu na stronie Życia Zakonnego