STYCZEŃ – Módlmy się, aby wychowawcy byli wiarygodnymi świadkami, ucząc braterstwa zamiast rywalizacji i wspierając przede wszystkim wrażliwych młodych ludzi

Diecezjalna –   O pokój na świecie, zwłaszcza na Ukrainie, w naszej ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach. O mądrość dla rządzących, aby prowadzeni przez Ducha Świętego, sprawiedliwie i według prawa Bożego zarządzali państwem

Parafialna – Za rodziny naszej parafii, aby były ostoją wiary, nadziei, miłości i wartości chrześcijańskich

 

LUTY – Módlmy się, aby parafie, w których centralne miejsce zajmuje Chrystus, stawały się coraz bardziej wspólnotami wiary, braterskimi i otwartymi na najbardziej potrzebujących

Diecezjalna –  Za chorych i cierpiących, aby swoje cierpienia łączyli z ofiarą Chrystusa i przeżywali je z ufnością Bogu Ojcu, że przyniesie błogosławione owoce. Szczególnie polecamy ofiary wojen

Parafialna – Za dzieci i młodzież naszej parafii, aby dbały o odpoczynek ciała i rozwijały moc ducha

.

MARZEC – Módlmy się za tych, którzy cierpią z powodu zła zadanego przez ludzi wierzących jak i niewierzących, aby w Kościele znaleźli konkretną odpowiedź na swój ból i cierpienie

Diecezjalna –  Za poczęte dzieci, aby mogły bezpiecznie rozwijać się pod troskliwą opieką rodziców, o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci

Parafialna – Za parafian, którzy nie przystopują regularnie do sakramentów, aby szukali dróg ożywienia swojej wiary poprzez rekolekcje, konferencje i skupienie.

 

KWIECIEŃ – Módlmy się o budowanie kultury pokoju i niestosowania przemocy.

Diecezjalna –  Za biskupów, kapłanów osoby życia konsekrowanego, o wierność Chrystusowi w wypełnianiu swego powołania, by gorliwie wypełniając powierzone im obowiązki umacniali wiarę w naszej Ojczyźnie i wspólnocie Kościoła

Parafialna –  O nowe zaangażowane osoby dla wspólnot, ruchów i stowarzyszeń naszej parafii

 

MAJ – Módlmy się, aby ruchy i wspólnoty kościelne każdego dnia odkrywały misję ewangelizacyjną i służyły swoimi charyzmatami potrzebującym na świecie

Diecezjalna –  W intencji dziękczynnej za dar beatyfikacji bł. Pauliny Jaricot, naszej założycielki, z prośbą o rozwój żywego różańca w naszej diecezji

Parafialna – O żywą wiarę, dary Ducha Św, potrzebne łaski dla dzieci i młodzieży, które przygotowują się do przyjęcia sakramentów św. Eucharystii i Bierzmowania i ich rodziców

 

CZERWIEC  – Módlmy się, by międzynarodowa wspólnota w konkretny sposób zaangażowała się w zniesienie tortur oraz zagwarantowała wsparcie dla ofiar i ich rodzin

Diecezjalna – O dary Ducha świętego dla dzieci i młodzieży, aby byli blisko Boga przez udział w sakramentach świętych, zwłaszcza Eucharystii, prośmy o święte powołania do kapłaństwa, życia konsekrowanego i pracy na misjach z naszej diecezji 

Parafialna – O przyjęcie powołania do służby kapłańskiej i życia konsekrowanego w oddaniu Jezusowi dla młodych mężczyzn i kobiet.

 

LIPIEC – Módlmy się, aby katolicy umieścili w centrum swego życia celebrację Eucharystii, która dogłębnie przemienia relacje międzyludzkie i otwiera na spotkanie z Bogiem oraz z naszymi braćmi i siostrami

Diecezjalna – O odkrycie wartości Kościoła Chrystusowego jako miejsca zbawienia i źródła łaski Bożej dla poszukujących oraz odwagę głoszenia Chrystusa jako jedynego zbawiciela w naszym codziennym życiu

Parafialna – O większą ilość adorujących Pana Jezusa podczas środowej adoracji oraz adoracji okolicznościowych.

 

SIERPIEŃ – Módlmy się, aby Światowe Dni Młodzieży w Lizbonie pomogły młodym ludziom wyruszyć w drogę, żyć Ewangelią i być jej świadkami we własnym życiu

Diecezjalna –  O trzeźwość w naszym narodzie. Polecamy osoby uzależnione także od mass mediów, by z pomocą łaski Bożej zostały uwolnione od zniewoleń

Parafialna – O łaski dla pielgrzymujących do Częstochowy w gr. 3 oraz do innych sanktuariów.

 

WRZESIEŃ – Módlmy się za ludzi, którzy żyją na marginesie społeczeństwa, a nawet w nieludzkich warunkach, by nie zostali zapomniani przez instytucje i nigdy nie byli traktowani jako mniej wartościowi

Diecezjalna –  Za dzieci i młodzież aby w Chrystusie odnajdywali najlepszego nauczyciela i wzór do naśladowania w drodze do nieba, o dary Ducha Świętego dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i katechetów w wychowaniu młodego pokolenia

Parafialna – O właściwe wychowanie do pracy, nauki i wykorzystania czasu wolnego dla naszej młodzieży i dzieci.

 

PAŹDZIERNIK – Módlmy się za Kościół, aby na wszystkich poziomach przyjął postawę słuchania i dialogu jako sposób życia, pozwalając prowadzić się Duchowi Świętemu, poprzez peryferia świata do nieba.

Diecezjalna – O jedność we wspólnotach Kół Żywego Różańca, duchowy rozwój wszystkich członków i gorliwe wypełnianie zobowiązań statutowych

Parafialna – O umiłowanie modlitwy różańcowej w naszych rodzinach. Za liderów i członków naszych parafialnych wspólnot , aby przez modlitwę, formację  i apostolstwo stawali się wiarygodnymi świadkami i budowali  Kościół , który jest wspólnotą

 

LISTOPAD – Módlmy się za papieża, aby wypełniał swoją misję i prowadził wiernych wspierany przez Ducha Świętego

Diecezjalna –  Za zmarłych członków Kół Żywego Różańca, aby dzięki wstawiennictwu Maryi stali się uczestnikami chwały nieba oraz za zmarłych w czyśćcu cierpiących

Parafialna – O naszą otwartość i troskę  na potrzeby  ubogich, chorych, samotnych i cierpiących  

 

GRUDZIEŃ – Módlmy się, aby osoby niepełnosprawne znalazły się w centrum uwagi społeczeństwa, a instytucje oferowały programy, które zwiększą ich aktywność

Diecezjalna –  Za rodziny by krocząc drogą wiary, przestrzegania Bożych Przykazań, życia sakramentalnego i podejmując wspólną modlitwę były domowymi kościołami, wzrastały w świętości, doznając pokoju, wzajemnej miłości i zgody

Parafialna – O przeżywanie Adwentu i czasu świątecznego w postawie wewnętrznej czujności i otwartości na słowo Boga i potrzeby bliźnich