Dźwięk z uroczystości zawierający treść aktu erekcyjnego na archiwum Katolickiego Radia Podlasie.

Homilia podczas Mszy Świętej.

Relacja TV Wschód

„26 sierpnia 2015 roku w pierwszą rocznicę powstania naszej parafii Ks. Bp Piotr Sawczuk dokonał wmurowania kamienia węgielnego w budynek kaplicy, który wznosimy na naszym placu”

From Wmurowanie kamienia węgielnego. Posted by Parafia św. Jana Pawła II w Siedlcach on 8/29/2015 (11 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2


Poświęcenia i wmurowania kamienia węgielnego, pochodzącego z Ziemi Świętej, pod budynek kaplicy i domu duszpasterskiego parafii pw. św. Jana Pawła II dokonał ks. bp Piotr Sawczuk, w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej (26 sierpnia), o godz. 18.00 na placu przy ul. Rakowieckiej.

Uroczystość rozpoczęła się Eucharystią o godz 18.00. W homilii ksiądz biskup podkreślił znaczenie Bożych zamiarów, aby ta właśnie parafia powstała. Dostrzegł to w systematycznym przychodzeniu parafian i wiernych do kościoła, w jej codziennym funkcjonowaniu. „Bóg chce tej parafii” powtarzał kilkakrotnie, gdyż powierzona opiece Maryi rozwija się duchowo i materialnie. Nawiązał do opieki Maryi nad Narodem Polskim płynącej z Jasnej Góry.
Następnie po procesjonalnym przejściu na plac budowy nastąpił obrzęd poświęcenia kamienia węgielnego.

Pod aktem podpisali się Ksiądz Biskup, proboszczowie siedleccy, parlamentarzyści, włodarze miasta i gminy, projektanci, przedstawiciele nadzoru i parafii, Ksiądz Proboszcz i wikariusz, wykonawcy.

Następnie akt zamurowano: symbolicznie uczynił to ksiadz Biskup i Ksiądz Proboszcz.

Parafia powstała rok temu, gdy ks. bp Kazimierz Gurda powołał ją do istnienia dekretem wyznaczając jej terytorium z dotychczasowych parafii pw. św. Teresy oraz Ducha Świętego.

Wspólnota parafialna stanęła przed trudnym zadaniem organizacji życia sakramentalnego i duszpasterskiego. Dzięki wielkiej ofiarności wiernych, którzy słowem radą, ofiarą i pracą rąk własnych wspierali duszpasterzy, udało się na placu parafialnym przy ul. Rakowieckiej 30 w tymczasowych warunkach zorganizować namiot pełniący rolę kaplicy, w wynajętym budynku usytuować kancelarię, salkę parafialną oraz mieszkania dla księży.

Życie parafialne rozwija się w licznych grupach (m.in. powstały 2 nowe grupy Żywego Różańca Koło Różańcowe Ojców za Dzieci, schola parafialna, liczni są ministranci, Kościelna Służba Porządkowa. Wierni modlą się codziennie a szczególnie w ostatni czwartek miesiąca przez przyczynę św. Jana Pawła II. Święty patron towarzyszy nam w relikwiach, które uzyskaliśmy od ks. kardynała Stanisława Dziwisza, poza tym wspólnota posiada relikwie św. Jozafata Kuncewicza, które będą wmurowane w ołtarz przyszłego kościoła. Zapał wiernych i mieszkańców poprzez składane ofiary pozwala kontynuować budowę zaplecza duszpasterskiego.

Wznoszona budowla, docelowa w pełnym wykorzystaniu zawiera kaplicę – budowaną jako pierwszy etap, zaplecze duszpasterskie (3 salki na spotkania), kancelarię oraz dom parafialny.

Projekt architektoniczny wykonał architekt mgr inż. Andrzej Bakiera, projekt konstrukcyjny inż. Tomasz Korytowski, instalacje wodno-sanitarne inż. Mieczysław Pytel, instalacje elektryczne mgr inż. Łukasz Wrona, inspektorami nadzoru byli inż. Marianna Pytel, oraz inż. Mirosław Burta, teren geodezyjnie zaprojektował mgr inż. Wojciech Żółkowski. Wykonawcą jest firma Zakład Elektrotechniczny ZELTECH Stanisław Przesmycki.

Mamy nadzieję, że powstająca parafia będzie żywym ośrodkiem kultu Bożego przez przyczynę św. Jana Pawła II, oraz miejscem upowszechniania nauczania Papieża Polaka, aby mógł być ogłoszony Doktorem Kościoła.