Szkaplerz Święty – Szata Maryi

Oto kilka z modlitw szkaplerznych:

  • Niepokalana Dziewico, Królowo Karmelu!

Niepokalana Dziewico, Królowo Karmelu i Matko szka­plerza świętego! Ty okiem specjalnej opieki patrzysz na każdego, kto odziany jest Twą szatą – szkaplerzem świętym, spojrzyj i na nas łaskawie i okryj nas płaszczem swej macierzyńskiej opieki. Wspomóż naszą słabość swoją potęgą, oświecaj swą mądrością ciemności naszego serca, pomnażaj w nas wiarę, na­dzieję i miłość. Racz ozdobić nasze dusze takimi cnotami oraz łaskami, aby zawsze były drogie Twojemu Synowi, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen

  • Bądź pozdrowiona, Maryjo

Bądź pozdrowiona, Maryjo, wzorze przyjmowania woli Bożej. Bądź pozdrowiona, Maryjo, ucząca dyspozycyjności wobec Boga. Pozdrawiając Ciebie, wielbimy wraz z Tobą Boga Ojca. Pozdrawiając Ciebie, pozdrawiamy Jezusa, Syna Twojego. Pozdrawiając Ciebie, odnajdujemy Jezusa. Pozdrawiając Ciebie, razem z Tobą trwamy przy Jezusie. Bądź pozdrowiona. Zdrowaś, Maryjo, Bądź pozdrowiona, Pełna łaski. Maryjo, Pełna łaski, wyjednaj nam potrzebne łaski u Pana. Maryjo, Pełna łaski, strzeż w nas łaski uświęcającej. Maryjo, Pełna łaski, strzeż łaski uświęcającej w każdym człowieku. Maryjo, Pełna łaski, uproś nam u Syna Twego troskę o pomnażanie łaski. Maryjo, Pełna łaski, uproś nam u Syna Twego życie łaską. Maryjo, Pełna łaski, uproś nam świadome uczestniczenie w życiu Boga. Bądź pozdrowiona za to, żeś przyjęła Pana. Bądź pozdrowiona za to, że dałaś nam Syna swojego, Jezusa Chrystusa. Bądź pozdrowiona za to, że nieustannie przypominasz nam o Jego obecności w nas. Bądź pozdrowiona za to, że szkaplerz jest znakiem miłości, a miłość znakiem obecności Twojej, a przez Ciebie – Jezusa. Bądź pozdrowiona za to, że Pan jest z Tobą i dzięki Tobie także my pełniej jesteśmy z Tobą i przez Ciebie czy razem z Tobą z Panem naszym, Jezusem Chrystusem. Bądź błogosławiona, żeś uwierzyła. Bądź błogosławiona, żeś poprzedziła nas w wierze. Bądź błogosławiona, stajesz przed nami jako wzór wiary. Bądź błogosławiona, że w wierze przyjęłaś dla siebie i dla nas Zbawiciela. Bądź błogosławiona, błogosławiona między niewiastami. Bądź pozdrowiona, która żyłaś według Ducha. Bądź pozdrowiona, która stałaś się godną być Matką Jezusa. Bądź pozdrowiona za wspaniały Owoc Twojego życia według Ducha. Bądź pozdrowiona za Jezusa, którego dałaś światu, każdemu z nas. Bądź pozdrowiona za ten dar: mając w sobie Owoc Twojego Żywota, Jezusa, możemy być pewni zbawienia. Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, Matko Boża. Bądź pozdrowiona za Twoją świętość. Bądź pozdrowiona za przyjęcie posłannictwa Matki Syna Bożego. Bądź pozdrowiona, że zawsze pełniłaś to, co Bogu się podobało. Bądź pozdrowiona, że zechciałaś także przyjąć obowiązki Matki wobec nas. Bądź pozdrowiona za przynaglanie nas do wypełniania woli Boga. Bądź pozdrowiona za ukazanie drogi, którą mamy podążać, byśmy całym sercem zwrócili się do Boga i skłonili serce do wypełniania Jego woli, a wtedy Jezus uzna nas za swoich braci i będzie nas miłował tak, jak Ciebie umiłował. Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, Matko Nasza. Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, Pośredniczko. Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, Orędowniczko. Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, Wspomożycielko. Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, nasza Nadziejo. Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, która jesteś z nami na każdą chwilę. Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, która modlisz się za nami teraz. Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, która zanosisz nasze modlitwy przed oblicze Boga. Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, która przez szkaplerz uczysz modlitwy. Bądź pozdrowiona, Święta Maryjo, która przez szkaplerz wzniecasz w nas nadzieję wyzwolenia z grzechów. Bądź pozdrowiona, Matko Boża, za dar szkaplerza świętego. Bądź pozdrowiona, Matko Boża, za Matczyną opiekę nad nami. Bądź pozdrowiona, Matko Boża, za uznanie nas za swoje dzieci. Bądź pozdrowiona, Matko Boża, za zabezpieczenie nas szkaplerzem na godzinę śmierci. Bądź pozdrowiona, Matko Boża, za Twoją obecność przy naszej śmierci. Bądź pozdrowiona, Matko Boża, za to, że obiecałaś w pierwszą sobotę po śmierci przeprowadzić nas z czyśćca do oglądania Boga.

  • Modlitwa codzienna do Matki Boskiej Szkaplerznej

O Najchwalebniejsza, Królowo Niebios, Maryjo. Najczystsza, Dziewico i Najgodniejsza Boża Rodzicielko. Przypominam dziś sobie w głębi serca przez przyjęcie szkaplerza świętego zawarte z Tobą przymierze, że przez całe życie będę jak najwierniej i jak najgorliwiej służył(a) Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi. Składam Ci najpokorniejsze dzięki, o Najpotężniejsza Pani, że raczyłaś mnie biednego grzesznika (grzesznicę) przy­jąć do grona Braci (Sióstr) za pośrednictwem szkaplerza świętego. Obieram Cię dzisiaj na zawsze za moją Najukochańszą Matkę, Opiekunkę i Pośredniczkę przed Bogiem. Proszę Cię pokornie, aby Twój szkaplerz był dla mnie znakiem zbawienia, bronią w niebezpieczeństwach duszy i ciała. O Najlitościwsza Matko, wyjednaj mi u Boskiego Syna odpuszczenie grzechów moich, łaskę do prawdziwej pokuty i poprawy mojego życia, stałość w wierze świętej, w nadziei, w miłości Boga i bliźniego, w cierpliwości i w czystości odpo­wiedniej do mojego stanu. Szczególniej zaś stań przy mnie w ostatniej chwili mego życia i daj mi doznać tego, coś przyrzekła, że kto w tym świę­tym Twoim szkaplerzu umrze bogobojnie, ten nie będzie cier­piał ognia wiecznego. Amen. P. Módl się za nami, Królowo, Ozdobo Karmelu. W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych. Módlmy się: Prosimy Cię Panie, niech nas wspomaga pełne godności wstawiennictwo chwalebnej Dziewicy Maryi, Matki i Królowej Karmelu, abyśmy wsparci Jej opieką mogli dojść na szczyt góry, którą jest Chrystus, który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

 

  • Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej

O najchwalebniejsza Dziewico Maryjo, Matko szkaplerza świętego! Oto ja, niegodny zaszczytu nazywania się Twoim sługą ośmielony Twoją dobrocią i pragnieniem służenia Tobie, obieram Cię za moją jedyną i najlepszą Matkę i Orędowniczkę. Wobec Trójcy Przenajświętszej, Ciebie, mojego Anioła Stróża uroczyście odnawiam przyrzeczenia, które złożyłem Tobie, Matko Najświętsza, w dniu przyjęcia szkaplerza świętego. Pragnę wiernie i gorliwie służyć Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi przez całe moje życie. Składam Ci również synowskie podziękowanie za to, żeś mnie spośród tych milionów dusz, poprzez szkaplerz święty, zaliczyć raczyła do umiłowanych dzieci swoich. Przyrzekam Ci i postanawiam, że pragnę pozo­stać wiernym Twoim synem, całym sercem Cię kochać oraz naśladować Cię w cnocie i pobożności. Przyjmij Matko Naj­świętsza, tę moją ofiarę i spraw łaskawie, aby szkaplerz święty, który noszę stał się dla mnie znakiem Twej szczególnej opieki, ochroną przed grzechem, tarczą przed atakami nieprzyjaciela, zachętą do praktykowania cnoty i środkiem do osiągnięcia zba­wienia. Proszę Cię o to przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen.

  • Pod Twoją obronę

Pod Twoją obronę uciekamy się, Święta Boża Rodziciel­ko. Miej nas zawsze w swojej pieczy, a zwłaszcza w godzinie śmierci. Pojednaj nas z Synem Twoim, Twojemu Synowi nas polecaj, byśmy po błogosławionej śmierci Jego miłosierdzie i Twoją dobroć wiecznie sławić mogli. Amen.

  • Jan Paweł II, Modlitwa zawierzenia Kościoła Matce Bożej Szkaplerznej

Najświętsza Dziewico Karmelu! Twojemu matczynemu sercu powierzam Kościół, pasterzy i wiernych. Ty, która jesteś Matką prawdziwego życia, naucz nas być świadkami Boga żywego, miłości silniejszej niż śmierć, przebaczenia, co odpuszcza winy, nadziei, co spogląda w przyszłość. Święta Maryjo, Matko nadziei, Najświętsza Dziewico z Karmelu, osłoń swoim szkaplerzem jak tarczą opieki miasta i wsie, łańcuchy gór i morze, mężczyzn i kobiety, młodzież i dzieci, starców i chorych, sieroty i cierpiących, wiernych synów Kościoła i zbłąkane owce. Spraw, aby wszyscy ludzie wszystkich krajów, uznawszy swoje wspólne pochodzenie, odnosili się do siebie z szacunkiem i kochali, jak przystało dzieciom jednego Ojca, w Jezusie Chrystusie, naszym jedynym Zbawicielu, i w Duchu Świętym, który odnawia oblicze ziemi, na cześć i chwałę Trójcy Przenajświętszej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Żywe Wotum za pontyfikat Papieża Polaka i wizytę w Siedlcach

Menu Title