Przywileje i obowiązki noszących Szkaplerz

Przywileje noszących szkaplerz

Kto umrze odziany Szkaplerzem świętym nie zostanie potępiony.
Noszący(a) Szkaplerz jako czciciel(ka) Matki Bożej zapewnia sobie Jej opiekę co do duszy i ciała w tym życiu i szczególną pomoc w godzinie śmierci.
Każdy(a), kto pobożnie nosi Szkaplerz święty i zachowuje czystość według stanu, zostanie wyprowadzony(a) z czyśćca osobiście przez Matkę Bożą w pierwsza sobotę po swej śmierci.
Ci, którzy należą do Bractwa Szkaplerznego są duchowo złączeni z zakonem Karmelitańskim i maja udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci, a więc we Mszach świętych, Komuniach świętych, umartwieniach, modlitwach, postach itp.

Obowiązki noszących Szkaplerz

Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć Jej cześć.
Dniem i nocą nosić na sobie Szkaplerz.
Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia do Szkaplerza (zazwyczaj Pod Twoją Obronę).
Czynić dobrze bliźnim.

Praktyki zalecane noszącym Szkaplerz Święty

Przynajmniej raz w miesiącu, jeżeli pozwolą na to warunki, oraz w święta Matki Bożej przystępować do spowiedzi i Komunii świętej.
Nawiedzać często kościół i przynajmniej przez kilka minut modlić się do Matki Bożej.
Od czasu do czasu z miłości do Matki Bożej wyrzec się czegoś dozwolonego (drobne umartwienie).

Zobacz reż:  Praktyczne uwagi dla przyjmujących Szkaplerz