Serce-JezusaDzisisiaj uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, w 250 lecie jej wprowadzenia na ziemiach Polskich.

1765 – 6 lutego – 2015
 
Dekret został podpisany przez Papieża Klemensa XIII w dniu 6 lutego 1765 roku w odpowiedzi na Memoriał Episkopatu Polski i polskich władców skierowany do Stolicy Apostolskiej. Od początku kult Najświętszego Serca Pana Jezusa rozumiano jako uzupełnienie kultu już ustanowionego i symboliczne odnawianie pamięci o Bożej miłości, którą Bóg objawił w Jezusie Chrystusie. Syn Boży przyjął ludzką naturę, stał się posłusznym aż do śmierci i dał nam przykład, że jest cichy i pokornego serca. Uroczystość na cały Kościół rozszerzył Papież Pius IX w dniu 23 sierpnia 1856 r.
Zapraszamy na Mszę Św. i procesję. Namiot nasz już przygotowany jest do wysokich temperatur.
Akt osobistego poświęcenia się NSPJ
 (wg św. Małgorzaty Marii Alacoque)
 
Panie Jezu Chryste!
Ja oddaję i poświęcam Twemu Najświętszemu Sercu moją osobę i całe moje życie, aby odtąd czcić, wielbić i miłować Twoje Serce dla nas na krzyżu włócznią żołnierza otwarte.
Mocno postanawiam należeć całkowicie do Ciebie i czynić wszystko z miłości ku Tobie, wyrzekając się tego, co się Tobie we mnie nie podoba. 
Boskie Serce Jezusa! Ty bądź moją miłością i drogą mojego życia.
Serce pełne miłosierdzia! 
Ratuj mnie przed atakami złych mocy, przed moją grzesznością i słabością, bo w Twojej nieskończonej dobroci pokładam całą moją ufność i nadzieję świętości.
Serce pełne miłości! Przygarnij mnie do siebie i spraw, abym poznał Ojca. 
Niech Twoja miłość – hojny dar Ducha Świętego – tak głęboko przeniknie moje serce, żebym zawsze pamiętał o Tobie i wiernie naśladował Ciebie.
Oby imię moje zostało zapisane w Tobie, Serce mojego Boga i Pana, 
ponieważ bardzo pragnę, aby moim największym szczęściem i pełną radością było żyć i umierać jako Twój wierny sługa i apostoł. Amen.