UWAGA! Z ostatniej chwili w sprawie ŚDM 🙂 (info poprawione 1 lipca) 

My na spotkaniach w ramach dni w Diecezji: Nasza młodzież zgłoszona (15 osób) uczestniczy w katechezach w kościołach stacyjnych. Pozostali również mogą, ale to już w przedstawionym programie będzie wszystko napisane. Spotkanie 21 lipca w Siedlcach, oraz 23 lipca w Kodniu są centralnymi spotkaniami. Zapisało się 15 osób. Jeśli będzie potrzeba proszę się zgłaszać może coś się znajdzie. Koszt udziału w dni w diecezjach to tylko przejazd autokarem z Siedlec (przy kościele Ducha Świętego – opiekunem grupy jest ks. Grzegorz Bindziuk) do Kodnia w godzinach południowych 23 lipca (ok 30 zł.)

Nasi WOLONTARIUSZE, którzy się zgłosili do pomocy przy ŚDM częściowo zostali zagospodarowani przez Centrum ŚDM w Siedlcach i przeniesieni do wolontariatu przy kościele katedralnym. Koordynuje prace: Agnieszka Biernacka.

Wydarzenie u nas: 24 LIPCA będzie miał miejsce festyn parafialny połączony z procesją z figurą Matki Bożej Królowej Arabii, którą naszej wspólnocie przekażą młodzi filipińczycy właśnie w ramach festynu.

 

 „Boże, Ojcze Miłosierny,
który objawiłeś swoją miłość w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”.

 Zawierzamy Ci szczególnie
ludzi młodych ze wszystkich narodów, ludów i języków.
Prowadź ich bezpiecznie po zawiłych ścieżkach współczesnego świata
i daj im łaskę owocnego przeżycia Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Ojcze niebieski,
uczyń nas świadkami Twego miłosierdzia.
Naucz nieść wiarę wątpiącym,
nadzieję zrezygnowanym,
miłość oziębłym,
przebaczenie winnym i radość smutnym.
Niech iskra miłosiernej miłości,
którą w nas zapaliłeś,
stanie się ogniem przemieniającym ludzkie serca
i odnawiającym oblicze ziemi.

Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami.
Święty Janie Pawle II, módl się za nami.

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami.