Przez Maryję do Jezusa

 

Rok 2017 obchodzimy jako Rok Maryjny. W naszej diecezji w sposób uroczysty zainaugurowano rozpoczęcie Roku Maryjnego już w dniu 8 grudnia 2016r w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystej Mszy św. w siedleckiej katedrze przewodniczył biskup Kazimierz Gurda ogłaszając hasło: ,,Idźcie i głoście wraz z Maryją”. Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik, jako najważniejsze wydarzenia dla Kościoła w Polsce w nowym roku wymienia trzechsetlecie Koronacji Obrazu Matki Bożej  na Jasnej Górze i 140. rocznicę objawień Matki Bożej w Gietrzwałdzie. Dodatkowo w łączności z Kościołem powszechnym obchodzić będziemy również trzechsetlecie objawień Matki Bożej w Aparecidzie i stulecie objawień Matki Bożej w Fatimie.

Częstochowa, Gietrzwałd, Aparecida, Fatima to tylko kilka z niezliczonej ilości miejsc w których w szczególny sposób wierni czczą Matkę Zbawiciela. W każdym z nich usłyszymy wiele świadectw o cudownym wstawiennictwie Maryi i nieustającej walce o nasze ludzkie dusze. Ta najwspanialsza z kobiet z woli swego Syna Boga, stała się również naszą matką, a poprzez to także pośredniczką w łączności z Bożym Synem i szafarką łask niezliczonych. Ludzkie ułomności i ograniczenia w obcowaniu z Duchem Czystym, Doskonałą Miłością domagają się zmaterializowania aby nasze zmysły mogły dostrzec, dotknąć, usłyszeć, poczuć istnienie Boga. Doskonale rozumie to Maryja wychodząc na spotkanie tym z pośród nas, którzy obdarzeni łaską, są w stanie objawienie przyjąć i napełnieni Duchem Bożym, objawienie przekazać Kościołowi.

W podzięce za matczyną miłość każdy z nas pragnie podziękować, również w materialny sposób. W Częstochowskim sanktuarium wyeksponowane są tysiące ozdób wotywnych będących symbolem wdzięczności. Kulminacją uczczenia i oddania się pod opiekę i panowanie Maryi był rok 1717 i ukoronowanie Maryi w Jasnogórskim wizerunku królewskimi koronami. W tym roku, 8 września mija 300 lat od dnia w którym obraz Matki Bożej został przyozdobiony złotymi koronami Kapituły Watykańskiej z woli papieża Klemensa XI. Na uroczystość przybyło wówczas ok. 200 tys. pielgrzymów, co na owe czasy było rzeczą niespotykaną. Uroczystość była ogólnonarodową manifestacją wiary, a sam obrzęd uważano za ukoronowanie Bogarodzicy Maryi na Królową Polski po wszystkie czasy.

Dla nas Polaków, poza Częstochową niezwykle ważne były objawienia jakie miały miejsce 140 lat temu w Gietrzwałdzie. Niewielu z nas zdaje sobie sprawę, że Gietrzwałd jest jedynym w Polsce i jednym z 12 na świecie miejsc objawień maryjnych uznanych oficjalnie przez Watykan za autentyczne. Gietrzwałdzkie objawienia miały miejsce w 1877 roku. Głównymi wizjonerkami były 13-letnia Justyna Szafryńska oraz 12-letnia Barbara Samulowska; jak mówiły, Matka Boża przemówiła do nich po polsku i prosiła o codzienne odmawianie różańca. Fakt, że Matka Boża mówiła po polsku, a nie po niemiecku odebrany został jako świadectwo miłości do zniewolonego narodu polskiego. Wpływ objawień na Warmii był ogromny. Nastąpiło przede wszystkim odrodzenie życia obyczajowego i podniesienie świadomości religijnej wiernych. Ks. Augustyn Weichsel, proboszcz Gietrzwałdzki pisał: „nie sama tylko moja parafia, ale też cała okolica stała się pobożniejsza po objawieniach. Dowodzi tego wspólne odmawianie różańca świętego po wszystkich domach, wstąpienie do klasztoru bardzo wielu osób, regularne uczęszczanie do Kościoła (…). Na południowej Warmii różaniec był odmawiany prawie we wszystkich domach, podobnie też w wielu parafiach diecezji chełmińskiej, poznańskiej i wrocławskiej”. Parafianie odmawiali w kościele trzy razy dziennie różaniec: rano, w południe i wieczorem. Poza tym miały miejsce liczne nawrócenia i konwersje oraz częste przystępowanie do sakramentów świętych. Polska odzyskała niepodległość.

            Troska Maryi o uwolnienie człowieka z niewoli stała się również fundamentem kultu w Aparecidzie, niewielkiej brazylijskiej wiosce gdzie główną siłą roboczą były ręce niewolników. Cudowne uwolnienie z kajdan zbiegłego niewolnika stało się zarzewiem wyzwolenia nie tylko dla tej plantacji, ale dla całej Brazylii, tak jak dla naszego kraju był Gietrzwałd. Obecnie w Aparecidzie, w tamtejszej bazylice, drugiej co do wielkości na świecie po bazylice św. Piotra, rokrocznie modli się ok. 8 milionów pielgrzymów. Gliniana figurka przedstawiająca Niepokalaną Bogarodzicę skupia wokół siebie rzesze wiernych zanoszących modły do Boga za wstawiennictwem najpotężniejszej orędowniczki.

W Aparecidzie dokonywało się wiele niezwykłych cudów. Jednym z najgłośniejszych było przywrócenie wzroku niewidomej dziewczynce, która przybyła z matką, by uklęknąć w sanktuarium Czarnej Maryi. Pierwszym widokiem, jaki oglądała w swoim życiu, był wizerunek Madonny i otaczające go wota dziękczynne. Wśród wdzięcznych czcicieli Maryi jest jeden z największych piłkarzy świata, słynny brazylijski napastnik Realu Madryt, Ronaldo Luís Nazário de Lima, który w 2002 r., pozostawił w Sanktuarium w Aparecidzie koszulkę z napisem: Dziękuję Matce Bożej z Aparecidy za wszelkie łaski. Ronaldo. R 9.

            Modlitwę różańcową jako potężny oręż w walce ze złem zaleciła Matka Boża podczas objawień w Fatimie. Wzywała dzieci Łucję, Hiacyntę i Franciszka do modlitwy, postu i umartwienia na przebłaganie za grzechy świata. Objawienia zaczęły się 13 maja 1917 r i trwały do 13 października. W sześciu objawieniach Matka Boża wzywała do pokuty za grzech świata. Przedstawiła dzieciom przesłania nazwane trzema tajemnicami fatimskimi. W pierwszym dzieci ujrzały wizję piekła do którego trafiają dusze tych zmarłych za które nikt się nie modli.

Ratunkiem dla dusz jest nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi odprawiane w pięć kolejnych pierwszych sobót miesiąca. W drugiej tajemnicy Boża Rodzicielka zapewniając o szybkim zakończeniu się pierwszej wojny światowej, ostrzegała o niebezpieczeństwie płynącym z bezbożnej Rosji i o zbliżającej się kolejnej jeszcze straszniejszej. Maryja mówiła do dzieci: „Aby temu zapobiec, przyjdę prosić o poświęcenie Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu oraz o Komunię św. wynagradzającą, w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli moje prośby zostaną wysłuchane, Rosja nawróci się i nastanie pokój. Jeżeli nie, [kraj ten] rozpowszechni swe błędy po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła świętego. Dobrzy będą umęczeni, Ojciec Święty będzie musiał wiele wycierpieć, różne narody będą unicestwione. Na koniec moje Niepokalane Serce zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i będzie dany światu na pewien czas pokój”. W kolejnej, trzeciej tajemnicy dzieci ujrzały wizję tragedii jakiej dostąpi świat z powodu odejścia od Boga. Ojciec Święty, biskupi, kapłani i wielu chrześcijan zginie śmiercią męczeńską. Matka Boża powstrzyma jednak miecz Anioła niosącego karę dla ludzi. Krew męczenników obmyje nas na drodze do Domu Ojca. Różańcowa Pani przekazała dzieciom modlitwę do odmawiania wraz z różańcem mówiąc: „Gdy odmawiacie różaniec, powtarzajcie po każdej tajemnicy: “O mój Jezu, przebacz nam, zachowaj nas od ognia piekielnego i zaprowadź wszystkie dusze do nieba, zwłaszcza te, które najbardziej tego potrzebują”.

            Otwórzmy się na wołanie Maryi i z różańcem w ręku oddajmy się pod Jej macierzyńską opiekę.

                                                                                                          Bogdan Kozioł