Bóg zapłać za organizację poświęcenia pól i zabezpieczenie procesji poświęcenia pól. Modliliśmy się w intencjach nie tylko pracujących na roli czy w sadzie ale także rzemieślników.

W środę 11 V po Mszy Świętej wieczorowej poświęcenie pól. Proszę radnych o przygotowanie trasy i miejsc ołtarzy (plansze do pobrania z plebanii) na trasie ul, Rakowiecka, (ogródki działkowe), Grabianowska, (przy początku Zielnej), Ganiewskiego, Południowa i zakończenie na Łukowskiej lub Wiejskiej, ewentualnie w kierunku ul. Radzyńskiej.

Zapraszam na Eucharystię i nabożeństwo wszystkich rolników, sadowników, ogrodników i działkowiczów. Proszę o zabezpieczenie przemarszu.