OGŁOSZENIE
ws. konsultacji społecznych dotyczących modernizacji linii kolejowej nr 2 na odcinku
Warszawa Wschodnia – Mińsk Mazowiecki – Siedlce

Firma IDOM Inżynieria, Architektura i Doradztwo sp. z o.o. na zlecenie PKP Polskich Linii Kolejowych
S.A. opracowuje Studium Wykonalności dla zadania „Poprawa przepustowości linii kolejowej nr 2 na
odcinku Warszawa Wschodnia – Mińsk Mazowiecki – Siedlce” w ramach projektu pn. „Prace
przygotowawcze dla wybranych projektów”
Projekt ma na celu usprawnienie połączeń kolejowych Warszawa Wschodnia – Mińsk Mazowiecki –
Siedlce poprzez m.in.: dobudowę drugiej pary torów na odcinku Warszawa Rembertów – Sulejówek
Miłosna i wariantowo na odcinku Sulejówek Miłosna – Mińsk Mazowiecki, zapewnienie możliwości
realizacji cyklicznego, symetrycznego i zintegrowanego rozkładu jazdy dla pociągów pasażerskich,
ograniczenie liczby skrzyżowań linii kolejowej z drogami samochodowymi i przejść w poziomie torów,
przystosowanie stacji do wyprzedzania pociągów towarowych o długości do 750 m przez pociągi
pasażerskie oraz budowę nowych stacji, dobudowę na stacji Warszawa Rembertów 2 nowych torów,
budowę łącznic pomiędzy liniami kolejowymi nr 2 i nr 13 w Mińsku Mazowieckim umożliwiających jazdę
w kierunku stacji Krusze i Tłuszcz.
W ramach studium wykonalności przeanalizowane zostaną różne warianty modernizacji linii kolejowej,
w celu wyselekcjonowania optymalnego wariantu realizacji inwestycji. Następnie dla wybranego
wariantu inwestycji zostanie sporządzona dokumentacja dla dalszych etapów realizacji przedsięwzięcia.
W celu opracowania optymalnych rozwiązań projektowych zwracamy się do Państwa jako
mieszkańców gmin, na których terenie zlokalizowana jest planowana inwestycja, z szeregiem
pytań dotyczących realizowanego Projektu. Otrzymane od Państwa odpowiedzi oraz postulaty
posłużą do uszczegółowienia rozwiązań projektowych w toku opracowania kolejnych etapów
realizowanego zamówienia.
Z uwagi na stan epidemii bezpośrednie formy konsultacji zastępujemy formą korespondencyjną oraz
zdalną z wykorzystaniem możliwości technologicznych. Materiały poglądowe ze szczegółowym opisem
dotyczącym planowanych rozwiązań projektowych wraz z ankietą do wypełniania będą dostępne od
22.10.2020 r. do 22.11.2020 r. na stronie internetowej pod adresem:
https://idompoland.com/konsultacjelk2/
Ponadto, dla osób, które nie mają możliwości wypełnienia ankiety za pomocą kwestionariusza on-line,
umożliwiamy zapoznanie się z materiałami oraz wypełnienie ankiety w wersji papierowej w Urzędzie
Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy, Urzędzie Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy, Urzędzie Miasta
Zielonka, Urzędzie Miasta Sulejówek, Urzędzie Miejskim w Halinowie, Urzędzie Gminy Dębe Wielkie,
Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki, Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, Urzędzie Gminy Cegłów,
Urzędzie Miasta i Gminy Mrozy, Urzędzie Gminy w Kotuniu, Urzędzie Gminy Siedlce, Urzędzie Miasta
Siedlce, Starostwie Powiatowym w Wołominie, Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim i
Starostwie Powiatowym w Siedlcach.
Będziemy wdzięczni za odesłanie odpowiedzi na ankiety w przedmiotowej sprawie do dnia 22.11.2020.
W razie jakichkolwiek dodatkowych pytań, pozostajemy do Państwa dyspozycji.

+48 22 364 56 71
e-mail: konsultacje@idom.com