W tym tygodniu, (20-27 XI) ewentualnie następnym odwiedzą nas radni parafialni roznoszący poświęcony opłatek na stół wigilijny. Poświęcenie odbyło się 20 listopada po Mszy Świętej o godz. 9.00.

Nasz opłatek parafialny jest opakowany w specjalną wkładkę z obrazkiem Bożonarodzeniowym i rozkładem rekolekcji.

Dobrowolne ofiary składane przy tej okazji przeznaczymy na sfinansowanie okien wstawionych już w pozostałej części kaplicy-plebanii.

Dziękuję radnym za przygotowanie opłatków

Proszę radnych o odebranie opłatka wraz z listami z zakrystii  i rozniesienie naszym wiernym.

Dlaczego przyjmujemy opłatek z parafii?

 W parafiach Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce trwa czas przygotowania do Adwentu, na dobre huczą zabawy Andrzejkowe, aby zamilknąć o północy w sobotę, przed pierwszą niedzielą Adwentu, rozprowadzany jest, w różny sposób, poświęcony opłatek na stół wigilijny.  W wielu parafiach roznoszą go radni parafialni (w większych) albo organista (w mniejszych).

Jest to najpierw piękny znak, jak opłatki poświęcone w kościele parafialnym, trafiają jak okruchy jednego chleba do naszych domów, łącząc je w ten sposób w jeden wielki Dom Chleba (Betlejem). Chleb jest dobry dla praktycznie wszystkich i pod taką postacią chciał pozostać z nami Pan Jezus, nasz Zbawiciel, Dawca Pokoju naszych serc i Uzdrowiciel. Nie na darmo wymieniam te imiona Boże, gdyż jak jest nas wielu tak każdy potrzebuje innej łaski i pomocy od Pana. Wraz z poświęconym opłatkiem dociera do nas zapowiedź, jakby herold przyjścia Jezusa w Boże Narodzenie. Powinno to cieszyć, radować, że po krótkim okresie czuwania adwentowego nadejdzie dzień obfitości.

Opłatek roznoszony z jednego miejsc, kościoła lub kaplicy jest także znakiem jedności tej faktycznej wspólnoty i tej pożądanej, której bardzo oczekujemy. Jedność z drugim, może nawet najbliższym człowiekiem, jedność pomiędzy członkami rodziny, jedność kolegów w pracy, jedność mieszkańców jednej ulicy czy klatki, oto co sprawia, zapowiada, i pomaga zbudować ten mały opłatek. Czy pragniesz jedności z ludźmi? Przecież Bóg nie uczynił Cię samotną wyspą, szukaj więc dróg porozumienia, wyrażenia sympatii i gotowości pomocy, bycia otwartym. Przyjmij ofiarowany Ci opłatek.

Dla wielu jednak te znaczenia są zbyt wielkie. Ani nie maja silnej wiary, a może już nie proszą Jezusa o uzdrowienie ani Kościoła o sakramenty, ani nie czują łączności z ludźmi, na skutek być może trudnych doświadczeń (ludzie ich takimi uczynili) i nie widzą sensu w przyjęciu opłatka, jako symbolicznym geście.

Do nich kieruję zachętę, przyjmij opłatek podarowany Ci przez Parafię, nie musisz składać ofiary, choć możesz. Przyjmij, i przez ten gest proś Jezusa Chrystusa o łaskę zrozumienia. Nie rań serca roznoszących, którzy wychodzą z chlebem na dłoni, nie wyłączaj się ze wspólnoty sąsiedzkiej i parafialnej, ludzi, którzy wiarę praktykują w gestach zewnętrznych, bo „sercem przyjęta wiara prowadzi do usprawiedliwienia a wyznawanie jej ustami do zbawienia”. Przyjmij opłatek, powiedz „Bóg zapłać” i podziel się nim ze swoją rodziną ze świadomością, że nie jesteś sam na swojej ulicy, klatce czy parafii.

 Z najlepszymi życzeniami przeżycia Adwentu ks. Jarosław Oponowicz