1. Dzisiaj przeżywamy 20 niedzielę zwykłą, Słowo Boże ukazuje Mądrość Przedwieczną, która udziela się człowiekowi poprzez Eucharystię. Pan Jezus daje prawdziwe życie. Ofiary do puszek na dzieła charytatywne naszej parafii.
  2. W liturgii w tym tygodniu wspominamy: – w poniedziałek św. Jacka, kapłana; w czwartek św. Bernarda, opata i doktora Kościoła; w piątek św. Piusa X, papieża; w sobotę NMP Królowej
  3. Bóg zapłać wszystkim, którzy uczestniczyli w Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę, oraz wszystkim, którzy gromadzili się na Apele Pielgrzymki Duchowej. Naprawdę, było łatwiej wędrować, ze świadomością, że sto kilkadziesiąt osób codziennie także łączy się duchowo.
  4. Trwa budowa naszej kaplicy i budynku duszpasterskiego. Prawie ukończone są ściany parteru, zarówno w części kaplicowej jak i pozostałej duszpasterskiej. 26 sierpnia, w rocznicę powstania parafii odbędzie się wmurowanie i poświęcenie kamienia węgielnego w budynku kaplicy, której uroczystości będzie przewodniczył ksiądz biskup Piotr Sawczuk. Prosimy o drobne przedmioty na fanty podczas Festynu Rodzinnego planowanego na 29 sierpnia. Także poszukujemy osoby chętne do upieczenia tortu urodzinowego parafii, prosimy o pomoc organizacyjną Koło Różańcowe Ojców za dzieci, i Służbę Porządkową.
  5. Bóg zapłać za ofiary na chorągwie – całość dotychczasowych ofiar: KR MB Różańcowej – 950; KR św. Jana Chrzciciela – 600; KR św. Józefa – 900; indywidualna – 50; indywidualna – 2000; Hozera 4 – 630; osiedle Dreszera – 1070; KR MB Ostrobramskiej 1020 zł – razem 7220 zł.
  6. Zapraszam mężczyzn w rękawicach roboczych do przewożenia pustaków i kostki w środę o godz. 9.00 przy kaplicy.
  7. Proszę o zwrot napełnionych tornistrów z akcji Caritas dzisisaj lub jutro.
  8. Dziękujemy za wcześniejszą  pomoc ks. Kan. Tadeuszowi Wasilukowi oraz bieżącą ks. doktorantowi Piotrowi Mazurkowi. O dzisiaj w naszej parafii będzie pomagał decyzją ks. biskupa Kazimierza ks. prefekt Bogumił Lempkowski.
  9. W związku z suszą proszę aby w modlitwach codziennych odmawiać suplikacje – Święty Boże Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny zmiłuj się nad nami.
  10. Trwa sierpień – miesiąc abstynencji. Bardzo zachęcamy do abstynencji i wyrzeczenia się alkoholu, jako wynagrodzenia za grzechy pijaństwa, jak również wsparcia wszystkich pragnących wytrwać w abstynencji i trzeźwości. W kancelarii można się również wpisywać do Księgi Trzeźwości.
  11. 9 i 10 września wyruszy z naszej parafii pielgrzymka do Częstochowy, na Górę św. Anny i Piekar Śląskich. Cena 200 zł. Chętni proszeni są o zgłaszanie się do zakrystii.

Echo Katolickie: Zachęcamy do czytania.