24 czerwca, w uroczystość Narodzenia Św. Jana Chrzciciela, o godz 18.00 Biskup Siedlecki, Kazimierz Gurda będzie sprawował uroczystą Eucharystię na rozpoczęcie budowy kaplicy i budynku parafialnego. Po Eucharystii Ksiądz Biskup symbolicznie dokona rozpoczęcia budowy poprzez wykopanie pierwszego sztychu ziemi.

Blogoslaw kard Dziwisza ikadr

Wizualizacja kaplicy z błogosławieństwem i własnoręcznym podpisem kard. Dziwisza

Parafia kończy w ten sposób etap przygotowania dokumentacji i rozpoczyna się właściwa budowa. Wdzięczny jestem wszytkim począwszy od urzędników ratusza i wszytkim parafianom, którzy przyczynili się do usprawnienia tego procesu, choć wiemy, że nie był łatwy.

Budynek bedzie zawierał kaplicę o powierzchni ok 230 m/kw do użytku wiernych, dobrze, mechanicznie wentylowaną (na wizualizacji część z prawej strony), docelową kancelarię parafialną, salki na spotkania ( trzy nad kaplicą), 3 wikariaty i probostwo. Budowa będzie skoncentrowana na kaplicy, od niej się rozpocznie aby jak najszybciej wejść do niej z odprawianiem Mszy Świętej i  nabożeństw.

Mimo, że budowę bedzie prowadziła firma, nadzorować będą specjaliści – parafianie; jednak bedzie ona wymagała obecności chetnych pomocników, którzy w ten sposób będą mieli swój osobisty udział, przez pracę fizyczną i ofiarę, przygotowanie miejsca gdzie bedzie mieszkał sam Zbawiciel pośród nas, a św. Jan Paweł II, którego wzywamy ku pomocy, bardziej patronował naszemu życiu.

Serdecznie zapraszam na tę uroczystość, oraz oraz do budowy kaplicy, jako etapu do posiadania przez naszą wspólnotę pięknej świątyni.