W dni zwykłe:

6.45 – 7.00

17.40 – 18.00

W niedziele:

podczas każdej Mszy Świętej