W dni zwykłe:

6.45-7.00

17.40-18.00

W niedziele:

podczas każdej Mszy Świętej