Słowo Biskupa Siedleckiego KAZIMIERZA GURDY

w sprawie krwiodawstwa

 Drodzy Diecezjanie!

Mając na uwadze stale rosnące zapotrzebowanie na krew służącą ratowaniu zdrowia i życia ludzkiego, zwracam się z apelem o gotowość do podzielenia się tym cennym darem. Pamiętajmy, że krwi nie można niczym zastąpić, nie można jej wyprodukować. Tylko człowiek drugiemu człowiekowi może ją podarować, może uczynić dar ze swojego życia.

Jak co roku, w uroczystość odpustową w Mokobodach – Budziszynie,
tj. w niedzielę 9 sierpnia br. będzie okazja, aby uczynić ten gest i stać się honorowym dawcą krwi. Diecezja czyni to we współpracy z Oddziałem Terenowym
nr 46 w Siedlcach Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Warszawie. Ambulans będzie w Budziszynie od godz. 09:00 do godz. 14:00. Bądźmy świadomi, że krew można oddać bez żadnego uszczerbku dla swego zdrowia
i życia. Może to uczynić każdy zdrowy dorosły człowiek w wieku od 18 do 60 roku życia. Fachowy personel medyczny gwarantuje dobrą obsługę. Należy pamiętać,
by mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość.

Zachęcam gorąco do honorowego oddawania krwi. Wszystkim podejmującym
to wezwanie i wspomagającym z serca błogosławię

+ Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI