Dnia 30 kwietnia otrzymaliśmy z Bazyliki św. Piotra, na prośbę biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdy, przez pośrednictwo brata Andrzeja Pawlika OFMConv, przebywającego w Rzymie, relikwie  I stopnia, św. Jozafata, biskupa i męczennika.

jozafat kuncewiczJan Kunczyc (nazwisko zmienił później na Kuncewicz) urodził się w 1580 r. we Włodzimierzu Wołyńskim.

Wiele lat później Jan wspominał ważne wydarzenie z lat dziecinnych. Kiedy będąc z matką w cerkwi dowiedział się, czym był ofiara krzyżowa Jezusa, zauważył spadającą z krzyża iskrę i za chwilę poczuł, jak ta iskra przeniknęła do jego serca. Od tego momentu ukochał liturgię. Przez kolejnych 20 lat nie opuścił żadnego nabożeństwa w cerkwi.

W 1604 r. wstąpił do bazylianów (to jedyny w Polsce męski zakon obrządku greckokatolickiego). W październiku 1623 roku udał się już jako biskup do swojej sufraganii do Witebska. Rankiem 12 listopada, zaraz po odprawieniu Mszy świętej, został napadnięty i zabity. Przysłużył  się sprawie Unii i jedności Kościoła Wschodniego z katolikami.

Jest patronem diecezji siedleckiej a jego wspomnienie obchodzimy 12 listopada.

Więcej informacji znajdziesz na e-sancti

Niech Święty Męczennik umacnia nas, abyśmy rozwijali naszą wiarę, oraz dążyli do jedności ludzkiej i Kościołów. Zwyczajem Kościoła Katolickiego gdy wybudujemy budynek kościoła, jego relikwie spoczną w ołatrzu na którym bedzie sprawowana Najświętsza Ofiara Chrystusa za nasze grzechy. iswiad autentycznosci