Dziękujemy za niezapomniane wrażenia. Katechetom: pani Iwonie, pani Dorocie, pani Małgorzacie oraz ks. Krzysztofowi Zawadzkiemu za przygotowanie i organizację. Uczniom ze Szkoły Podstawowej nr 5 za artystyczne i z pasją wykonanie, ich rodzicom za pomoc organizacyjną. Widzom za obecność.