STYCZEŃ Módlmy się za wszystkie osoby, które doświadczają dyskryminacji i prześladowań religijnych, aby społeczeństwo w którym żyją, uznało ich prawa i godność, wynikające z tego, że jesteśmy braćmi i siostrami.

Diecezjalna – O pokój na świecie, w naszej Ojczyźnie, w naszych rodzinach i w naszych sercach. W intencji rządzących, aby sprawiedliwie i według prawa Bożego zarządzali państwem.

Parafialna: Módlmy się o liczny udział parafian w różnych grupach formacyjnych i życie Bożym Słowem..

 

LUTY Módlmy się za siostry zakonne i kobiety konsekrowane, z wdzięcznością za ich misję i odwagę, aby nadal poszukiwały nowych odpowiedzi na wyzwania naszych czasów.

Diecezjalna– Za chorych i cierpiących – o łaskę zdrowia, wytrwałości i zaufania, a dla lekarzy o dar mądrości w rozpoznawaniu i leczeniu chorób.

Parafialna: Módlmy się za chorych, aby byli zaopatrzeni sakramentami na czas choroby.

 

MARZEC Módlmy się, aby chrześcijanie wobec nowych wyzwań bioetyki zawsze się angażowali – przez modlitwę i działanie – na rzecz obrony życia.

Diecezjalna – Za poczęte dzieci, aby mogły bezpiecznie rozwijać się pod troskliwą opieką rodziców, o poszanowanie życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci.

Parafialna: Módlmy się za rodziny skłócone w parafii, aby Bóg dopomógł odzyskać jedność poglądów i uczuć.

 

KWIECIEŃ Módlmy się, aby rządy i lokalne wspólnoty wspierały zaangażowanie służb medycznych w opiekę nad osobami chorymi i starszymi, szczególnie w najuboższych krajach.

Diecezjalna – O właściwe przygotowanie Członków Wspólnoty Żywego Różańca do beatyfikacji Pauliny Jaricot. 22.05.2022.

Parafialna: Módlmy się, aby życie członków Róż Różańcowych owocowało zapałem i miłością Jezusa i Maryi.

 

MAJ Módlmy się, aby młodzi ludzie, wezwani do pełni życia, odkryli Maryjny styl życia, który prowadzi do zasłuchania, głębokiego rozeznania, odwagi wiary i oddania służbie.

Diecezjalna – O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla naszych biskupów: Kazimierza i Grzegorza, o dary Ducha Świętego dla kapłanów i osób konsekrowanych.

Parafialna: Módlmy się za  dzieci I Komunijne i ich rodziny aby, przyjęcie Pana Jezusa owocowało modlitwą rodzinną.

 

CZERWIEC Módlmy się za rodziny chrześcijańskie na całym świecie, aby przez konkretne gesty żyły bezinteresowną miłością i świętością w codzienności.

Diecezjalna – o dary Ducha  świętego dla dzieci i młodzieży, aby rozpoznawali we współczesnym świecie prawdziwe wartości i nie ulegali zwodniczym ideologiom oraz o święte powołania dla młodzieży do kapłaństwa, życia konsekrowanego i misji z naszej diecezji.

Parafialna: Módlmy się o powołania kapłańskie i do życia konsekrowanego, aby nie zabrakło świadków Ewangelii i miłości Boga do człowieka.

 

LIPIEC Módlmy się za osoby starsze, które są fundamentem życia i pamięcią narodu, aby ich doświadczenie i mądrość pomogły młodszym patrzeć w przyszłość z nadzieją i odpowiedzialnością.

Diecezjalna – Za wypoczywających na wakacjach, aby piękno otaczającego świata pobudzało ich do dziękczynienia Bogu za jego miłość, objawiającą się w dziele stworzenia. O odwagę głoszenia Chrystusa w naszym codziennym życiu.

Parafialna: Módlmy się za rolników, aby ich praca była bezpieczna i doceniana.

 

SIERPIEŃ Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, mocno doświadczeni kryzysem ekonomicznym i społecznym, mieli środki potrzebne do działania i pracy na rzecz wspólnot, w których żyją.

Diecezjalna – O nawrócenie grzeszników, za uzależnionych, aby znaleźli siły i pomoc w uwolnieniu się od zła.

Parafialna: Módlmy się za pszczelarzy i wszystkich, którzy produkują zdrową żywność, aby spełniali powierzony im przez Boga talent z radością.

 

WRZESIEŃ Módlmy się, aby kara śmierci, która niszczy nietykalność i godność osoby, została zniesiona w prawodawstwie wszystkich krajów świata.

Diecezjalna – o dar wiary nadziei i miłości dla dzieci i młodzieży, aby w Chrystusie odnajdywali wzór do naśladowania na drodze do nieba, o mądrość i roztropność dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli i katechetów w wychowaniu młodego pokolenia.

Parafialna: Módlmy się za naszą wspólnotę aby kontynuowała prace przy budowie kościoła, z zapałem.

 

PAŹDZIERNIK Módlmy się, aby Kościół, wierny Ewangelii i odważny w jej głoszeniu, był przestrzenią solidarności, braterstwa i akceptacji drugiego człowieka, żyjąc coraz bardziej synodalnością.

Diecezjalna – O rozwój dzieła Żywego Różańca i jedność w naszych wspólnotach

Parafialna: Módlmy się za wszystkich dobrodziejów naszych rodzin i parafii, by Bóg im błogosławił.

 

LISTOPAD Módlmy się, aby dzieci, które cierpią – żyjące na ulicach, ofiary wojen, osierocone – miały dostęp do edukacji i mogły na nowo doświadczyć bliskości rodziny.

Diecezjalna– Za zmarłych członków Kół Żywego Różańca oraz za wszystkich zmarłych w czyśćcu cierpiących, aby dzięki wstawiennictwu Maryi mogli dostąpić radości życia wiecznego.

Parafialna: Módlmy się za rodziny, które utraciły dzieci przed urodzeniem, aby Bóg wsparł je nadzieją i pociechą

 

GRUDZIEŃ Módlmy się, aby organizacje wolontariackie znalazły osoby pragnące zaangażować się w działanie dla wspólnego dobra i szukały nowych sposobów międzynarodowej współpracy.

Diecezjalna – O trwałe, święte małżeństwa, aby były ostoją wiary, nadziei, miłości i wartości chrześcijańskich

Parafialna: Módlmy się o podtrzymanie więzi rodzinnych, tradycji naszej wiary, jedności narodu.