„Dzięki Bogu i życzliwości darczyńców rozpoczęły się prace na drugim etapie budowy naszego budynku duszpasterskiego.

Polegają one na wykończeniówce na wikariatach oraz zespołu kancelarii. Całość zakończymy w tym roku główną klatką schodową, aby móc korzystać z pomieszczeń i służyć na miejscu pomocą duszpasterską” – tak pisaliśmy we wrześniu 2016 roku. Po dosyć sprawnym wykończeniu podstawowych wnętrz, wyposażeniu w najniezbędniejsze zaplecze gastronomiczno-sanitarne, z dniem 1 listopada 2016 roku zamieszkaliśmy na wikariatach. W ten sposób opuściliśmy wynajmowany przez równo 2 lata budynek na Czerwonego Kapturka 7.

Będąc na miejscu, możemy częściej posłużyć wiernym, którzy często w ciągu dnia mają możliwość kontaktu z kapłanem.

Z wiosną 2017 (luty) kontynowanie są prace nad klatką schodową budynku duszpasterskiego, w celu jej obłożenia pytą wykończeniową.