„W tym miesiącu młodzież Siedlec swoje przygotowanie przed Dniami Młodzieży przeżywała w parafii pod wezwaniem Patrona i Pomysłodawcy spotkań – św. Jana Pawła II.
27 maja o godz. 18.00 spotkanie rozpoczęło sie Eucharystią, po której z racji Oktawy Bożego Ciała miała miesjce procesja. Po niej powitane zostały wszystkie parafie, których przedstawiciele byli obecni na spotkaniu.
Konferencja w tym miesiącu oparta na przesłaniu z 2 Listu do Tymoteusza 1, 7: „nie dał nam Bóg ducha bojaźni, ale mocy i miłości, i trzeźwego myślenia” i słynnych słowach homilii św. Jana Pawła II z inauguracji pontyfikatu: „nie bójcie się przygarnąć Chrystusa i przyjąć Jego władzę, pomóżcie Papieżowi i wszystkim tym, którzy pragną służyć Chrystusowi, służyć człowiekowi i całej ludzkości. Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi. Dla Jego zbawczej władzy otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Chrystus wie, co nosi w swoim wnętrzu człowiek. On jeden to wie!
Dzisiaj często człowiek nie wie, co kryje się w jego wnętrzu, w głębokości jego duszy i serca. Tak często niepewny sensu życia na tej ziemi i ogarnięty zwątpieniem, które zamienia się w rozpacz. Pozwólcie więc, proszę was, błagam was z pokorą i zaufaniem! Pozwólcie Chrystusowi mówić do człowieka! On jeden ma słowa życia, tak, życia wiecznego”.
Oparta na powyższych słowach konferencja prowadziła zgromadzonych do midlitwy adoracyjnej i prośby do Boga, by wierzący – szczególnie młodzi nie bali się zapraszać Jezusa najpierw do swojego życia a następnie do działania.
Adorację zakończyła Litania do św. Jana Pawła II, błogosławieństwo i ucałowanie relikwii św. Jana Pawła II. Następnie miał miejsce słodku poczestunek przygotowany przez młodzież parafii św. Jana Pawła II.”

From Czuwanie przed ŚDM. Posted by Parafia św. Jana Pawła II w Siedlcach on 5/27/2016 (27 items)

Generated by Facebook Photo Fetcher 2