Chrzest Święty

Chrzty  udzielane są w drugą i w czwartą niedzielę miesiąca na Mszy Świętej o godz. 12.00

 W razie konieczności inne terminy są możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu w Kancelarii parafialnej.

Chrzty 2018/2019  TERMINY (godzina 12.00):

  • 08 i 22 IX 
  • 13 i 27 X 
  • 10 i 24 XI
  • Adwent – chrztów nie ma
  • 29 XII
  • 12 i 26 I 2020  

Zgłoszenie dziecka do Chrztu Świętego odbywa się w Kancelarii parafialnej, wstępnie można to uczynić telefonicznie potwierdzając termin. Na tydzień przed chrztem należy zgłosić się celem spisania aktu chrztu z potrzebnymi dokumentami (xero aktu urodzenia, akt małżeństwa – do okazania, zaświadczenia od Rodziców chrzestnych z ich parafii).

Katechezy chrzcielne: Odbyć je muszą wszyscy, zarówno rodzice jak i rodzice chrzestni. (Odbywa się je tylko raz i następnie przedstawia  stosowne zaświadczenie o ich odbyciu.) Kandydaci na rodziców chrzestnych, niech wcześniej zadbają o ich wysłuchanie, gdyż nawet miesiąc do chrztu, może być za krótki aby można było w nich uczestniczyć. Poza tym, kandydat na rodzica chrzestnego musi być bierzmowany i prowadzić się nienagannie pod względem moralnym.

Katechezy chrzcielne

(salki nad kaplicą godz. 17.00 ):

  • 1 i 8 IX  
  • 6 i 13 X 
  • 17 i 24 XI
  • 12 i 19 I 2020  

Na katechezy mogą przybyć młodzi małżonkowie (perspektywicznie), młodzi rodzice, wszyscy którzy przyjęli sakrament bierzmowania a mogą być poproszeni do roli ojca lub matki chrzestnej.

Żywe Wotum za pontyfikat Papieża Polaka i wizytę w Siedlcach

Menu Title