Moi Kochani

Pragnę życzyć wszystkim Gościom przebywającym na terenie parafii oraz naszym Parafianom i ich rodzinom:
wzrostu wiary we Wcielonego Syna Bożego0, który objawia się nam jako Dzieciątko Jezus; nadziei, że Bóg pomoże nam być lepszymi w codziennym życiu oraz, że odzyskamy tych, których duchowo straciliśmy, szczególnie w wierze; miłości w sercu, która chwali Boga za zbawienie i uwolnienie od grzechu oraz jednoczy nas z ludźmi, ufności i radości z faktu, że nikt z nas nie jest sam, bo zawsze jest z nami Chrystus i Najświętsza Maryja Panna, wszelkiej odwagi. Zdrowych, radosnych świąt Bożego Narodzenia oraz Obfitego w łaski, zdrowego, normalnego Nowego Roku A.D. 2021 ze szczególną łaską dla naszej parafii w postaci rozpoczęcia budowy kościoła. Szczęść Boże – ks. Proboszcz, księża wikariusze oraz wspomagający.