Na osiedlu Orlicz-Dreszera w Siedlcach, 12 sierpnia 2023, odbyła się uroczystość poświęcenia figury Matki Bożej Kodeńskiej, która jest patronką stacjonującej w mieście 18 Dywizji Zmechanizowanej im. gen. broni Tadeusza Buka. Figura ta została ufundowana przez mieszkańców osiedla, w hołdzie wdzięczności w 300-lecie koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej w Kodniu, oraz zbliżających się obchodów dziesięciolecia powstania parafii katolickiej pod wezwaniem Świętego Jana Pawła II w Siedlcach.

Przez prawie rok, mieszkańcy osiedla, parafianie, działająca przy parafii Wspólnota Miłości Ukrzyżowanej i Żołnierze gromadzący się w kościele garnizonowym w Siedlcach, przygotowywali się duchowo do tego wydarzenia. Odmawiano dziewięciomiesięczną Nowennę do Matki Bożej Kodeńskiej, Drogę Krzyżową i Różaniec, gorliwie oddając się w opiekę Maryi, prosząc o zrealizowanie tego pomysłu, który, jak wierzymy, zrodził się z natchnienia Ducha Świętego. Inicjatorzy tego projektu dostrzegali wiele spraw, które w obecnym czasie należy powierzyć Maryi: brak jedności w Narodzie, konflikty na świecie, niebezpieczne sytuacje na granicy z Białorusią i wojna na Ukrainie. Królowa Podlasia, Matka Jedności i Pokoju jest nam tak bardzo potrzebna w tych trudnych czasach. Na kapliczce umieszczony został napis: „Matko Pana, Jedności i Pokoju, miej nas w swojej opiece”.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą, która była celebrowana przez Księdza Pułkownika Piotra Gibasiewicza. Przed jej rozpoczęciem został poświęcony ornat mszalny z wizerunkiem Matki Bożej Kodeńskiej, który został przekazany do kościoła garnizonowego w Siedlcach. Homilię podczas Eucharystii wygłosił Ksiądz Proboszcz Jarosław Oponowicz, podkreślając w niej, jak ważną rolę odegra Maryja swoją obecnością na Osiedlu i w Parafii. Będzie bowiem przypominać o wierze, skłaniać do refleksji nad tym jak żyć i o jakie wartości to życie ma się opierać, a także, że należy tworzyć jedność, niezależnie od sytuacji. Ksiądz Proboszcz podziękował Ofiarodawcom i Wszystkim Zaangażowanym w to dzieło. Po zakończonej Mszy Świętej nastąpił przemarsz wiernych do Kapliczki, a podczas tej procesji odmawiano różaniec.

Przy Kapliczce, Ksiądz Pułkownik Piotr Gibasiewicz poświęcił figurę Matki Bożej Kodeńskiej. Następnie Ksiądz Proboszcz odczytał wiersz, napisany na tę okazję przez mieszkankę osiedla i dokonał zawierzenia mieszkańców Osiedla, Parafii, Żołnierzy, oraz wszystkich tych którzy będą przechodzili obok tego wizerunku Matki Bożej Kodeńskiej.

Na zakończenie odśpiewany został Apel Jasnogórski, duchowo związany z 43 Pieszą Pielgrzymką Podlaską na Jasną Górę. Następnie Ksiądz Proboszcz udzielił błogosławieństwa wszystkim zebranym. Podczas pieśni wieczornej rozdawana były pamiątkowe obrazki ze zdjęciem kapliczki.

Bogu dziękujemy za to dzieło i Jemu chcemy oddawać Chwałę każdego dnia w tym uświęconym miejscu.