Wielkim świętem w każdej parafii jest uroczyste przyjęcie Komunii Świętej przez kolejną grupę młodych chrześcijan. 03 maja 2023 dwie grupy dzieci z naszej parafii po raz pierwszy w pełni uczestniczyły w Eucharystii. Mszom Świętym o godzinie 10.30 i 12.00 przewodniczył Proboszcz – ks. Jarosław Oponowicz. Dzieci przygotowywane było do tego dnia przez ks. Pawła Padysza, ks. Krzysztofa Zawadzkiego, oraz Panie Katechetki. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie i przeżycie dzisiejszej uroczystości.